Žerotín, Džbán I   19.-22.8.2021

Řisuty, zvonice Jedomělice, strom kde vykrvácel...


Řisuty, zvonice, Pozdeň, zde na tomto stromě hledal záchranu před smrtí Perníček Karel, 28.4.1910 zde vykrvácel, téhož dne zemřel (dle cedule na stromě)

obvod borovice lesní byl změřen na 135,5 cm, mělo by ji být ~154 let, v čase vykrvácení bylo borovici ~43 let což odpovídá obvodu asi ~68 cm

použité vzorce pro odhad stáří borovice:
velká borovice (O>650 mm): S=O/6,3-61
malá borovice (O<=650 mm): S=O/14-5,5

28. dubna 1910 zemřel Perníček Karel, čp. 23, stáří 54 roků, vykrvácením, které mu způsobil jeho chovný zuřivý kanec kousnutím do stehna při návratu z Jedomělic (dle stránek obce)

Bor, Katova studánka Mšecké Žehrovice, uschlý památný buk

Mšecké Žehrovice, válcový oblak


Bor, Katova studánka

Mšecké Žehrovice, uschlý památný 350 let starý buk

Mšecké Žehrovice, válcový oblak přicházející studené fronty

Džbán II   3.-10.9.2021

Kačice, jáma Nejedlý IV Hvězda, jeskyňka


Kačice, jáma Nejedlý IV dolu Schoeller, 619 metrů hluboká, Hvězda, jeskyňka

Hvězda, štola Hvězda Pozdeň, U obrázku


Hvězda, štola Hvězda pod deskou zaházenou kamením, nyní již pouze jako plazivka, Pozdeň, U obrázku

dcera lesního Kofroně byla zřejmě unavená a tak si zdřímla pod stromem, když jí našly u cesty dělnice, nevěřily svým očím, na hrudi děvčátka se spokojeně vyhřívaly dvě zmije, naštěstí před ženami utekly, šťastný otec nechal na stromě umístit obrázek anděla strážného (dle stránek obce)

Pozdeň, pomník zavražděné učitelky Pozdeň, pomník zavražděné učitelky


Pozdeň, pomník učitelky

28. ledna roku 1905 byla v těchto místech paní učitelka Ludmila Wolfová ubodána během svého putování do Slaného (dle jiné verze šla ze školy Jedomělické od vyučování), četníci tenkrát objevili v cihelně dva tuláky, kteří byli před brutální vraždou viděni v lese, po dlouhotrvajícím vyšetřování byl jeden z nich usvědčen a odsouzen k trestu smrti, byl u něho nalezen nůž od krve, jejíž původ nedokázal zaostalý muž vysvětlit, odsouzenec jménem Šrámek jen stále dokola opakoval, že učitelku nezabil, nakonec mu byl trest změněn na doživotí a k rozuzlení celého případu došlo až po dlouhých čtyřiceti letech, na smrtelné posteli vězeň odpřísáhl, že učitelku nezavraždil, zmíněná krev prý patřila srně, kterou ten den v lese zabil, a bál se to říct, do případu pak záhy vneslo světlo nečekané přiznání místního kantora, který shodou okolností umíral ve stejném roce ve slánské nemocnici, při posledním pomazání se knězi svěřil, že vrahem je on, krásnou Ludmilu zabil kvůli neopětované lásce (dle stránek obce)

Pozdeň, stavení Bílichov, starobylá kaplička

Žerotín, Žerotínská studánka II

Bílichov, lišaj borový


Pozdeň, stavení, Bílichov, starobylá kaplička a lišaj borový, Žerotín, Žerotínská studánka II

Žerotín, studánka Jana Kozojedy, studánka Čertovka

Kozojedy, studánka Čertovka

Ročov, kojící kočka


Žerotín, studánka Jana, Kozojedy, studánka Čertovka, za druhou vsakovací nádržkou již žádná voda nepokračuje ve své pozemské pouti , Ročov, kojící kočka

Markvarec, studánka Pod klenkou Kozojedy, svatá Markéta

Ročov, studánka Nad zahradami

Markvarec, drbadlo pro prasata


Markvarec, studánka Pod klenkou a drbadlo pro prasata, Kozojedy, svatá Markéta postavená v místech kde se zastavil splašený kůň táhnocí za sebou jezdce s uvízlou nohou ve třmeni, zde jezdec požádal světici o pomoc, Ročov, dvoučůrková studánka Nad zahradami

Markvarec, jedkyňka U sklepů Markvarec, hraniční kámen

Markvarec, Böhmův kříž

Markvarec, samice roháče


Markvarec, jeskyňka U sklepů s letopočtem 1859, hraniční kámen Panských lesů s nápisem FFZS 1701 (Ferdinand Fürst Zu Schwarzenberg), kříž s nápisem: "zde na tomto místě zastřelen byl knížecí Schwarzenberský lesný příručný Josef Böhm dne 22. září 1874 na honbě neopatrností mladistvého neskušeného střelce", samice roháče

Domoušice, zřícenina hradu Pravdu Domoušice, reliéfy kamenného úvozu

Domoušice, reliéfy kamenného úvozu

Domoušice, zřícenina hradu Pravdu


Domoušice, Pravda je stále v troskách, reliéfy kamenného úvozu

Řevničov, pojízdná pec Domoušice, zřícenina hradu Džbán

Řevničov, pizzostroj


Řevničov, pojízdná pec

Domoušice, základy věže hradu Džbán

Rynholec, Rynholecká lípa ~200 let stará

Kamenné Žehrovice, sv. Roch, patron kameníků na žehrovickém pískovci


pověst o přírodním parku Džbán rozprostírajícím se mezi Žatcem a Kladnem

v pradávnu, když byla naše zem ještě téměř celá mořským dnem žil na kopci obr, každý den chodil se džbánem k moři pro vodu, jednoho dne mu plný džbán z ruky vypadl a rostliny i živočichové, které s vodou z moře nabral, jsou tak dodnes rozesety po zdejším kraji

lípy zde stávaly dvě a to na místech kde dva vladykové po střeleckém souboji vydechli naposledy, oba mířili dobře

Rynholec, Rynholecká lípa Kamenné Žehrovice, sv. Roch


zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku