pokračování koronaprázdnin

Motolský potok, jeskyňka Motolský potok, rybníček

Motolský potok, jeskyňkav údolí Motolského potoka najdeme rybníčky, ale jen málo z vodního toku, ten je většinou zatrubněn, u jednoho z rybníčků jsou v pískovcové skále jeskyňky

Kobylisy, antény BTSky na zdi Troja, morový sloup

Kobylisy, paraboly na střešePraha Kobylisy, Košťálkova ulice, dva paneláky v jejichž horních patrech bych se obával vysoké mikrovlnné zátěže

Troja, morový sloup ze 16. století zachráněný před zničením pracovníky zoologické zahrady po roce 1948

Třebonice, studánka Třebonice, studánka

Sobín, dům se soškouTřebonice, studánka z opracované žuly u rybníka


Sobín, dům se soškou Panny Marie ve výklenku k tomu určeném

Úholičky, dolní vodárna

Úholičky, dolní vodárna pro elektrárnu a teplárnu Kladno

Úholičky, dolní vodárna

Úholičky, severní roura Úholičky, jižní roura

Tursko, pomníček

Úholičky, horní vodárna


Úholičky, severní a jižní roura Poldivodu propojující dolní a horní vodárnu (dle nápisu na rouře je zde 407 schodů), hromady filtračního písku před horní vodárnou, Tursko, pomníček v polích s nápisem + F. P. 28.9.1912

Velké Přílepy, Poldivod Velké Přílepy, Poldivod


Velké Přílepy, levý a níže pravý Poldivod

Velké Přílepy, Poldivod Velké Přílepy, Poldivod


předchozí část koronaprázdnin     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku