Popovicko, pohled z okna   30.5.2020

Petříkov, bývalá tvrz Čertovka Petříkov, kaplička se zvoničkou

Petříkov, krmelec popovického kozla

Petříkov, bývalá tvrz Čertovka


Petříkov, na žulové skále stávala tvrz Čertovka z 15. stol. obklopená příkopy, kaplička se zvoničkou a krmelec popovického kozla, inu pivovar je nedaleko, Radimovice, kříž s nápisem: 0 Jezu Kriste, slyš nářek náš a teskný hlas a neodepři pomoc svoji, když v bídě jsme a v nepokoji. K velké cti a chvále Boží věnují přispěním osadníků mládenci a dívky z Radimovic. R 1918

pohled z okna Radimovice, kříž


je-li dostatečná dohlednost objeví se při pohledu z okna na obzoru kopec vzdálený 42 km Nebřenice, pohled směr Kladno z

Nebřenice, pohled směr Kladno z golfového hřiště a zároveň z kopce který předpokládám, že vidím z okna, v popředí Praha Lužiny, na obzoru Kladno - rozdělovské věžáky

Praha   5.6.,   Hornopožárský les V   6. a 22.6.2020

Praha, Mariánský sloup Praha, včera bylo dokončeno obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, na podstavci je nápis:

VIRGINI   GENITRICI   SINE   ORIGINIS   LABE   CONCEPTAE   PROPVGNATAE   ET   LIBERATAE   VRBIS   ERGO   CAESAR   PIVS   ET   IVSTVS   HANC   STATVAM   PONIT

překlad: Panně Rodičce bez poskvrny počaté a za osvobození města císař zbožný a spravedlivý tuto sochu staví

některá písmena jsou zvětšená, sečteme-li jejich hodnotu v podobě římských číslic dostaneme letopočet výstavby původního sloupu 1650, to jest dva roky po ukončení obléhání Prahy Švédy

místo bez sloupu   pouť za obnovu sloupu   rozestavěné dílo   dokončení díla   posvěcení sloupu  


Horní Požáry, smrk baobab

Borek u Jílového, holubník


úryvek z knihy Zvláštní tvary dřevin od Ladislava Bláhy a Jiřiny Zieglerové:
...smrk má jednu pozoruhodnou vlastnost, která mu napomáhá nedostupnost spodní vzlínající vody překonat. Podobně jako u exotických baobabů, i když samozřejmě v mnohokrát a mnohokrát menší míře, je starší smrk v době větší vlhkosti a dešťů schopen zadržet vodu a zvětšit obvod kmene i o 2-3 cm. A naopak při déletrvajícím suchu může opět obvod kmene o několik centimetrů zmenšit. Znamená to, že strom si ve kmeni za vlhka vytváří zásobu vody. Smrk na této lokalitě tedy jednoznačně v delších obdobích sucha musí tento princip využívat, protože nálet z listí a jehličí, který vytvořil na střeše "půdní" vrstvu, není vyšší než 15 cm a vodní retenční kapacita takovéto vrstvy je malá. Smrk přesto roste tak jako v normální půdě...


holubník v osadě Borek u Jílového >>


na výletě Hornopožárský les IV Zdeňka na střechu vodárny vylezla a změřila obvod kmene (210 cm), přepočítáním této hodnoty na výšku stromu, ve které kmen fotografuji, dostávám obvod ~189 cm, této hodnotě odpovídá průměr kmene 3825 px na originále fotografie výše mezi červenými puntíky, 20 px na průměru odpovídá ~1 cm na obvodu, obsah vody ve 20 cm vrchní vrstvy půdy je ~50% využitelné vodní kapacity (VVK)

další fotografování kmene se uskutečnilo 22.6.2020 v období medardovských dešťů, kdy VVK byla ~70%, medián osmi fotografií průměru kmene byl 3837 px, tj. o 12 px více než 6.6., této hodnotě odpovídá změna na obvodu kmene o 6 mm, baobab by měl být nasátý, nezbývá než počkat na období sucha

Hornopožárský les I a II     III a IV     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku