pouť za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze   12.5.2018

poutníci pod Petřínem sloup u Boromejek

Pražské Jezulátko

nosítka s Pannou Marií


~160 poutníků sestupuje ze Strahova do centra Prahy, kopie Mariánského sloupu postaveného provizorně u Boromejek pod Strahovem, pouníci nesli sošky Pražského Jezulátka a Panny Marie

Panna Maria Rynecká Pražské Jezulátko


v čele průvodu byla nesena Panna Maria Rynecká, Pražské Jezulátko při zastavení v kostele na Malé Straně

kropení v kostele u sv. Klimenta příchod na Staroměstské náměstí


kropení poutníků v kostele u sv. Klimenta, příchod na Staroměstské náměstí

Váňův kámen plastika Panny Marie s Ježíškem


Váňův kámen, počáteční umístění pro ruční přepravu bylo pod sochou Panny Marie provizorně umístěné "v koutě", plastika Panny Marie s Ježíškem

Váňův kámen Váňův kámen


Váňův kámen tažený poutníky přes Staroměstské náměstí na místo kde Mariánský sloup stál a bude stát znovu

Poslední bitvou 30 leté války byla bitva o Prahu, která probíhala od 26. července do 3. listopadu 1648. Již v počáteční fázi obléhání Prahy Švédy v červenci 1648 učinil jezuitský kněz z Klementinské koleje P. Jiří Plachý, kaplan studentské legie se studenty, bránícími Karlův most, mostecké věže a sousedící objekty na pravém břehu Vltavy spolu s obránci slib Panně Marii: pomůže-li obráncům odrazit nápor švédského vojska, jako výraz vděčnosti jí postaví pomník uprostřed Staroměstského rynku. Na Staroměstském rynku se nebojující Pražané shromažďovali před obrazem Panny Marie (proto byl tento obraz nazván obrazem Panny Marie Rynecké) k modlitbám za pomoc a ochranu Prahy před útočícím vojskem Byl mezi nimi také staroměstský primátor Mikuláš František Turek.

Když se pražským měšťanům a studentům podařilo Staré a Nové Město pražské před švédskou přesilou ubránit, vděční Pražané splnili svůj slib a podali žádost o vztyčení Mariánského sloupu císaři Ferdinandu III., který žádosti o stavbu Mariánského pomníku vyhověl a stavbu podpořil. Do dutiny vytvořené dole v soklu sloupu byl vložen gotický deskový obraz Madony Rynecké, u kterého se Pražané modlili v době švédského obléhání na Staroměstském náměstí a pražský primátor Mikuláš František Turek jej také nosil do nejtěžších bojů. Mariánský sloup je sloupem votivním – postaveným na základě předem daného slibu (lat. vox, ital. voto).

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl postaven na poděkování a na památku vyslyšení proseb o pomoc při úspěšné obraně Prahy proti obležení a útokům, které trvaly 101 dní. Ke stržení Mariánského sloupu došlo 3. listopadu 1918, tedy na 270. výročí úspěšné obrany Prahy, jejímž byl památníkem. Působí to tak, jako by právě vznikající Československá republika pohrdala občany, kteří jsou ji ochotni bránit, resp. jako by se už předem vzdávala práva na svoji obranu.

Z připravované publikace: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Památník vítězné bitvy. Ing. Mgr. Josefa Pejřimovského PhD., organizátora poutě.

Váňův kámen

dne 13.7.2020, měsíc před vysvěcením dokončeného díla, zemřel jeden z bojovníků za obnovu Mariánského sloupu Ivan (na obrázku výše vpravo)

místo bez sloupu   pouť za obnovu sloupu   rozestavěné dílo   dokončení díla   posvěcení sloupu  

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku