Praha Chuchle a Hvězda   14. a 19.1.2018

Malá Chuchle, Mariánský pramen Malá Chuchle, Mariánský pramen


Malá Chuchle, Mariánský pramen

Malá Chuchle, starobylý stánek nad Mariánským pramenem Malá Chuchle, Panna Maria Zbraslavská v kapličce nad Mariánským pramenem

Malá Chuchle, jeskyně nad Mariánským pramenem

Malá Chuchle, krápníky v kapličce nad Mariánským pramenem


Malá Chuchle, objekty nad Mariánským pramenem, stánek, Panna Maria Zbraslavská a krápníky v kapličce, rozsedlinová jeskyně                             Malá Chuchle dříve

Hvězda, jeskyňka nad Světličkou Hvězda, štola u letohrádku


Hvězda, jeskyňka nad Světličkou (též zde a zde), štola u letohrádku

Hvězda, vstup do jeskyňky nad Světličkou Hvězda, závěr štoly u letohrádku

Hvězda, vstup do štoly u letohrádku

Hvězda, netopýr dlouhouchý ve štole u letohrádku


Hvězda, vstup do jeskyňky nad Světličkou, štola u letohrádku, závěr, vstup a netopýr dlouhouchý ve štole zimující

Beroun a Praha Břevnov   20. a 21.1.2018

Beroun, studniční domek u kaple Panny Marie Bolestné Beroun, studna u kaple Panny Marie Bolestné


Beroun, studniční domek a studna u kaple Panny Marie Bolestné

v roce 1723 hnal tudy pasák Matěj ovce a uviděl poutníka, který si umýval poraněný bok, po přiblížení neznámý zmizel, lidé pak pojmenovali místo U Boží vody

v roce 1744 se chystali Prusové zaútočit na Beroun, v těchto místech se objevila zářící koule a v ní postava ženy, vojsko se zaleklo a ustoupilo

Beroun, rozhledna Děd Beroun, rozhledna Děd


Beroun, rozhledna Děd 10,9 m vysoká, vystavěná v roce 1893

Praha Břevnov, sv. Markéta v bazilice Praha Břevnov, ostatek sv. Markéty


Praha Břevnov, sv. Markéta v bazilice a její ostatek (rámě)

Praha Břevnov, smrt sv. vintíře v bazilice Praha Břevnov, náhrobní kámen


Praha Břevnov, smrt sv. Vintíře v bazilice sv. Markéty a kopie jeho původního náhrobního kamene

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku