Liběchovsko 3   29.4.-1.5.2017

Kokořínský pobuda Liběchov, Čermákova viniční strážnice

Liběchov, studánka U Jeřábků

Liběchov, hospodářské stavení


vstupujeme do CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a jak jinak než s Kokořínským pobudou, Liběchov, Čermákova viniční strážnice a výklenek nazývaný edikula, hospodářské stavení a studánka U Jeřábků

Liběchov, Salvator mundi Tupadly, maska vytesaná ve skále

Tupadly, Žabí jeskyně

Liběchov, trojhraničník


Liběchov, Salvator mundi (Spasitel světa) s glóbem v ruce, dílo Františka Xavera Linna prvního učitele Václava Levého, v pozadí chátrající kostel sv. Ducha a vinice, Tupadly, kolorovaná maska vytesaná ve skále a Žabí jeskyně, Liběchov, historický trojhraničník Litoměřického, Mladoboleslavského a Rakovnického kraje, za války hraniční sloup protektorátu

Stračí, Mariánská kaple Stračí, duralové a železné kousky

Tupadly, kaple a vyschlá studánka

Tupadly, schody k jeskyni


Stračí, kaple Panny Marie Pasovské (nazývaná též Mariánská kaple nebo U krásného obrázku), postavena koncem 18. stol v místě starých Božích muk, která jsou ve zdi kaple zazděná, Stračí, na místě hledaného pomníčku se nalézá rozrytý terén a hromádka duralových a železných kousků různých tvarů, možná zde havarovalo letadlo, Tupadly, kaple s vyschlou studánkou pod jeskyní a schody k jeskyni

Tupadly, komín jeskyně Tupadly, jeskyně


Tupadly, jeskyně vytesaná ve skále s oknem, komínem a vchodem dříve opatřeným dvoukřídlými dveřmi, v mládí jsem zde spával, myslím, že jsme jí říkali Čertovka, byla čistá, po revoluci zde bydlel bezdomovec se souhlasem majitele pozemku, vyrobil si jednoduchý nábytek ze dřeva a bylo zde uklizeno, teď už by se tu přespat nedalo

Tupadly, jeskyně Tupadly, studánka


Tupadly, studánka, z roury dříve tekla dobrá pitná voda, při nocování na Čertovce se hodila, hladina spodní vody byla nejspíše snížena nedalekou vodárnou

Nové Tupadly, Zimořská studánka Nové Tupadly, Sitenská studánka

Nové Tupadly, Novotupadelská studánka

Nové Tupadly, Zimořská studánka


Nové Tupadly, Zimořská studánka zbudovaná z pískovcových kvádrů - štuků (2x vlevo), Sitenská studánka a Novotupadelská studánka využívaná dosud obcí Želízy jako vodní zdroj

výlety na Liběchovsko:  1  2  3  a Kokořínsko:  1. dětský  I/1  I/2  2. dětský  II  III  IV  V  VI  VII 

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku