Dolní Rožínka II   2.-11.9.2016

Bukov, zřícenina hradu Lísek Pernštejn, studánka

Nedvědice, Habrovská studánka

Mitrov, zřícenina hradu Mitrov


Bukov, zřícenina hradu Lísek ze 13. století, Pernštejn, studánka Korejtko, Nedvědice, Habrovská studánka, Mitrov, zřícenina hradu Mitrov ze 13. století

Pernštejn, hrad

Pernštejn, hrad               Pernštejn dříve

Pernštejn, krytý most Pernštejn, Císařská studánka

Pernštejn, Císařská studánka

Pernštejn, krytý most


Pernštejn, krytý most a Císařská studánka vystavěná ke 25. výročí sňatku císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty Bavorské (Sissi) 24. dubna 1879

Černvír, krytý most Pernštejnský tis

Pernštejnský tis

Černvír, krytý most


Černvír, krytý most a Pernštejnský tis

Kraví hora, migmatit

migmatit z lokality Kraví hora odebraný nedaleko průzkumné štoly Skalka

Věžná, průzkumná štola Slalka Drahonín, kříž

Víckov, hrad Víckov

Drahonín, studánka Hadůvka


Věžná, průzkumná štola Skalka, v případě vybrání lokality Kraví hora za úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren bude v těchto místech překladiště kontejnerů castor z vagónů na místní dopravu úložiště, Drahonín, kříž a studánka Hadůvka přístupná korytem potoka, Víckov, hrad Víckov ze 14. století, hradní sklípek foto níže

Víckov, hrad Víckov Trenckova rokle, vodopád


Trenckova rokle, vodopád a obraz v rokli >>

Cyril a Metoděj pod Kraví horou

Cyril a Metoděj na hranici Moravy Trenckova rokle, baron Trenck


baron de Trenck, po komplikovaném porodu 1.1.1711 byl vykoupán ve víně, takovým lidem se prý smrt vyhýbá, odvážný silný a neohrožený bojovník se šavlí stále zbrocenou krví nazývaný pekelník, pro svou divokou povahu vyhozen z rakouského vojska, bojoval v Rusku proti Turkům, stále měl konflikty s nadřízenými, Marie Terezie po nástupu na trůn přijala jeho služby, naverboval tisíc krutých vyvrhelů a sám byl několikrát těžce raněn, podplaceným soudem odsouzen k smrti, později trest zmírněn na doživotí na Špilberku, roku 1749 zemřel v Brně a tělo bylo uloženo volně na zemi do kapucínské hrobky, kde je dodnes přirozeně mumifikované k vidění

Habří, studánka U Bobrůvky Býšovec, studánka Pod Býšovcem

Habří, Mariina studánka

Vrtěžíř, ocúnová loučka


Habří, studánka U Bobrůvky, Býšovec, studánka Pod Býšovcem, Habří, Mariina studánka, Vrtěžíř, ocúnová loučka

Věžná, kříž Kozlov, kříž


kříže v obcích Věžná a Kozlov

Bohuňov, kříž Velká Losenice, Boží muka


Bohuňov, kříž, Velká Losenice, Boží muka, Pořežín, opouštím zubří zem, vandr končí

Pořežín, indiáni a zubři

kilometráž: páX 5, 26, 27, 30, 17, 21, 30, 25, 30, 6 Xne, Σ 217, Ø celých dní 25,8 km

předchozí část vandru     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku