řeka Morava II   1.-9.7.2016

Černovír, kyselka Černovír, kyselka


Černovírské slatiniště, vývěr kyselky z vrtu 1, vnitřní vývěr slatiniště a vrt 2

Hlušovice, kříž Černovír, kyselka


Hlušovice, kříž a trojboký sloupek cestou na Svatý kopeček

Hlušovice, sloupek Chválkovice, anděl a poutník


Chválkovice, sousoší anděl a poutník s nápisem: pospíchejte věrní poutníčkové ve vší důvěře k laskavé Matce Boží

Olomouc, Svatý kopeček Olomouc, Svatý kopeček


Svatý kopeček, Kristus přivázaný u sloupu bičování a Panna Maria na hlavním oltáři

Olomouc, Svatý kopeček

Olomouc, Svatý kopeček

Olomouc, Korunní pevnůstka, brána Olomouc, hradby nad Mlýnským potokem

Olomouc, hradby nad Mlýnským potokem

Olomouc, Korunní pevnůstka, prachárna


Olomouc, Korunní pevnůstka, brána a prachárna, opevnění města nad Mlýnským potokem

Olomouc, relikviář sv. Sarkandra Olomouc, zvonička

Olomouc, katedrála sv. Václava

Olomouc, Panna Maria


Olomouc, relikviář sv. Sarkandra v katedrále sv. Václava, zvonička pod hradbami, katedrála sv. Václava, Panna Maria ochránkyně Olomouce, andělé nadzdvihují plášť pod který se utíkají papež, biskup, duchovní, císař, císařovna a ostatní lidé

předchozí část     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku