podhůří Železných hor   30.10. - 2.11.2015

Mokošín, Mokoša Valy, příkop tvrze

Kokešov, mariánský sloup u Čívické studánky

Valy, kostel


Mokošín, pohanská bohyně Mokoša, jak je psáno v žalmu 95:
afferte Domino, patriae gentium, afferte Domino gloriam et honorem
vzdávejte Hospodinu, kmenové pohanští, vzdávejte Hospodinu čest a slávu

Valy, příkop tvrze, kostel sv. Michaela Archanděla, vše co zbylo po obci Lepějovice zaniklé ve třicetileté válce, Kokešov, mariánský sloup u Čívické studánky (Panna Maria Bolestná), studánka níže

v roce 1867 u studánky přenocovali tři dráteníci, v noci se jeden probudil a uviděl krásnou ozářenou ženu, hned poznal Pannu Marii, ta se ponořila do vod studánky, událost o zázračné studánce se rozkřikla po okolí, na poutě sem chodili tisíce, majitel lesů Karel Chotek místo upravil a postavil zde mariánský sloup

Choltice, zvonice Kokešov, Čívická studánka

Choltice, Boží muka

Svojšice, tvrz


Choltice, zvonice a jitřní Boží muka, Svojšice, tvrz (též níže)

Svojšice, tvrz

Březinka, pozůstatek po socialistické armádě Březinka, pozůstatek po socialistické armádě


Březinka, pozůstatek po socialistické armádě

níže Licoměřice, rozhledna a zvonice

Licoměřice, rozhledna Licoměřice, zvonice

Ronov nad Doubravou, lidová architektura Ronov nad Doubravou, lidová architektura


Ronov nad Doubravou, lidová architektura (na domě vpravo sv. Vavřinec a sv. Florián)

Ronov nad Doubravou, líska turecká Ronov nad Doubravou, sv. Prokop


Ronov nad Doubravou, líska turecká (obvod kmene 270 cm) a sv. Prokop

lichtenberský rytíř zasadil na náměstí tureckou lísku, jednoho dne přišla do města holka s havraním vlasem a uhrančivýma očima, lidé z jejího pohledu omdlévali a stromy chřadly, když se zlá holka chystala zničit tureckou lísku objevil se v mračnech pruh světla, který dopadl na lísku, ta ožila a zašlápla holku do země, líska se tak stala ochránkyní města

ďábel má ještě na krku obojek, ale řetěz, na kterém ho sv. Prokop držel již chybí, líska uschla, trvá ještě ochrana města?

Žleby, zámek Žleby, zvonice

Žleby, kališnická zvonice

Žleby, vodopád


Žleby, zámek, zvonice, kališnická zvonice a vodopád v zámeckém parku

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku