Příbram III   26.-28.9.2015

Příbram Drkolnov, jáma dolu Příbram Drkolnov, vodní reostat

Příbram Drkolnov, vodní kolo

Příbram Drkolnov, vodní kolo


Příbram Drkolnov, jáma dolu, třífázový reostat využívající vodivosti slané vody
(regulátor otáček elektromotoru, větší provedení než bývalo u kolotočů),
vodní kolo k čerpání vody z dolu, převod otáčivého pohybu kola na táhlo

Příbram Drkolnov, krápníky Příbram Drkolnov, vodní kolo

Příbram Drkolnov, chodba

Příbram Ševčinský důl, přeska k fleku


Příbram Drkolnov, krápníková výzdoba, celek vodního kola 18 metrů v průměru,
chodba dolu, Ševčinský důl (důl císaře Františka Josefa), přeska k hornické zástěrce nazývané flek

Příbram, hornický domek Příbram, hornický domek

Příbram Ševčinský důl, jáma

Příbram, hornický domek


Příbram, hornický domek, skříň a světnice, Ševčinský důl, jáma

Příbram, olejový důlní kahan Příbram, uraninit neboli smolinec

Příbram stříbro

Příbram, olejový důlní kahan


Příbram, olejové důlní kahany, uraninit neboli smolinec, stříbro

Příbram Dubenec, šachta 19 Příbram Dubenec, šachta 19


Příbram Dubenec, uranová šachta 19 v období slávy a likvidace věže
(foto muzeum Příbram)

Příbram Ševčinský důl, kompresor Příbram, uraninit neboli smolinec

Příbram stříbro

Příbram, olejový důlní kahan


Příbram Ševčinský důl, kompresor, pomník padlých z Březových Hor v 1. světové válce s hornickými nástroji, hutník u kovohutí, Svatá Hora

Příbram stříbro Příbram, ústí dědičné štoly do Litavky


Příbram, stříbro a nevzhledné ústí dědičné štoly do Litavky

Příbram, hornická paráda

bývalá hornická paráda v Příbrami, před c.k. horním ředitelstvím dne 18. srpna 1884 na narození Jeho Veličenstva, za časů p. Dvorního rady Jarolímka

Příbram II     Příbram, Řimbaba       zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku