Příbram II   15.-19.9.2015

Příbram, Ševčinský důl Příbram, Ševčinský důl

Příbram, Ševčinská štola

Příbram, Mariánská štola


Příbram, Ševčinský důl (důl císaře Františka Josefa), Ševčinská štola a Mariánská štola

Příbram, Vojtěšský důl Příbram, Vojtěšský důl, jáma

Příbram, Vojtěšský důl, chodba

Příbram, Vojtěšský důl, těžní stroj


Příbram, Vojtěšský důl, jáma hluboká 1269,9 m zásyp na zátku v hloubce 40,4 m,
chodba v hloubce ~10m s kořenem stromu, těžní stroj

Příbram, důl Anna, obchozí chodba Příbram, důl Anna, jáma

Příbram, důl Anna, chodba

Příbram, důl Anna, sv. Prokop


Příbram, jáma Prokop (přístupné z dolu Anna), obchozí chodba okolo jámy, jáma hluboká 1600 metrů z roku 1832, Prokope svatý, patrone náš, satana zlého ve své moci máš, dej ať nad námi nemá sílu, havířům zdař Bůh, jejich dílu, LP 4.VII.1957

Příbram, důl Anna, těžní stroj Příbram, důl Anna, prostor pro vodní kolo

Příbram, důl Anna, prostor pro vodní kolo

Příbram, důl Anna, sv. Anna


Příbram, důl Anna, těžní stroj, podzemní prostor pro vodní kolo (2x),
sv. Anna s Pannou Marií a Ježíškem

Příbram, důl Anna, žebřík Příbram, důl Anna, chodba


Příbram, důl Anna, hornický žebřík a chodba

Příbram, Vojtěšský důl zezadu Příbram, důl Anna, chodba


Příbram, Vojtěšský důl zezadu, kříž s mlátkem, želízkem a kahanem,
níže obraz svatohorské poutě v hornické hospodě

Příbram, hornická hospoda, obraz svatohorské poutě

Příbram I     Příbram III       zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku