Příbram I   15.-19.9.2015

Daleké Dušníky, studánka Dobrá voda Bytíz, úpravna


Daleké Dušníky, studánka Dobrá voda, Bytíz, úpravna uranové rudy

Bytíz, těžní věž Háje, těžní věž


těžní věže uranových dolů Bytíz (šachta 11A) a Háje (šachta 16)

Daleké Dušníky, bezejmenná studánka Háje, šachta 13


Háje, vše co zůstalo ze šachty 13
<< Daleké Dušníky, bezejmenná studánka
Háje, halda šachty 9 (obr. níže)

Háje, halda šachty 9

Brod, těžní věž šachty 15 Brod, těžní věž šachty 15 >>

Lešetice, jáma šachty 4


Lešetice, hromada kamení skrývá pod sebou jámu šachty 4 (obr. výše) a jámu šachty 2 (obr. níže)

Lešetice, jáma šachty 2

Lešetice, koridor k táboru Vojna

Lešetice, tábor Vojna


Lešetice, tábor Vojna, cesta v místech kde vedl oplocenéhý koridor k šachtě 4

<< Lešetice, tábora Vojna, ubytovací objekty věznice

Lešetice, tábor Vojna Lešetice, tábor Vojna

Lešetice, tábor Vojna, korekce

Lešetice, tábor Vojna


Lešetice, tábor Vojna, strážní věž, vstupní brána, 16 postelí v jedné cimře, nová korekce

Lešetice, tábor Vojna, uraninit Lešetice, tábor Vojna, korekce

Vysoká u Příbramě, kříž

Lazsko, halda šachty 3


Lešetice, uraninit U3O8 v karbonátové žíle, tábor Vojna, původní korekce (bunkr),
Lazsko, halda šachty 3, hornická obec Vysoká u Příbramě (zde se vandr po uranových dolech mění v rudný vandr), mlátek a želízko na kříži, s horníky zde chodil do hospody i Antonín Dvořák

Příbram, důl Śtefánik Příbram, štola Štěpán


Příbram, důl Rudolf a štola Štěpán (též obr. níže vlevo)

Příbram, štola Štěpán Příbram, štola Drkolnov


Příbram, štola Drkolnov, horní vstup

níže dolní vstup a sjezd na horním vstupu

Příbram, štola Drkolnov Příbram, štola Drkolnov

Příbram, pomník na hřbitově Příbram, důl Marie


Příbram, pomník důlního neštěstí na hřbitově v Březových horách: památce horníků příbramského závodu, kteří při důlním požáru dne 31. května 1892 o život přišli věnuje c.k. ministerium orby, zdař Bůh!
štola dolu Marie, zde na šachtě k důlnímu neštěstí došlo, od kahanu chytla výdřeva, všech 319 horníků zahynulo

Příbram II     Příbram Řimbaba       zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku