29.6.1866   Jičín I   27.8.-3.9.2015

Ohařice, pomník 1866 Dolní Lochov, chalupa

Ostružno, pomník 1866

Ostružno, poškozený kříž


Ohařice, pomníček z prusko - rakouské války s nápisem: zde v Pánu odpočívá 5 pruských a 4 rakouští vojínové, nemáme zde města zůstávajícího ale budoucího hledáme

Dolní Lochov, domek, Ostružno, poškozený kříž a pomník nadporučíka Jiřího Filipa z c.k. 73. pěšího pluku jenž padl u Jičína jako poslední z rodu (erb vzhůru nohama)

Horní Lochov, pomník 1866 Horní Lochov, pomník 1866


Horní Lochov, obelisk padlých 42. terezínského pěšího pluku z červeného mramoru (feldwebel 7, führer 13, korporale 19, gefreite 47, tamboure 4, soldaten 472) a žulový obelisk 73. pěšího pluku

Ohaveč, pomník 1866 Holín pomník 1866

Holín, pomník 1. světová

Jičín, pomník 1866


Ohaveč, zde v Pánu odpočívá 62 rakouských a 72 pruských vojínů padlých dne 29. června 1866, Holín, pamětní deska na obecním úřadě a pomník z 1. světové války, Jičín - Hurychovna, zde v Pánu odpočívá vojín c.k. 18. prap. pol. myslivců

Holín, pomník 1866 Jičín, pomník 1866


Holín, socha Panny Marie s nápisem: v každé svízeli na mysli měj Marii, dokud na ni myslíš - nezabloudíš, dokud se jí držíš - nepadneš, dokud Tě ona chrání - netřeba ti čeho se báti, postaveno na památku prusko - rakouské války a z ní vzniklé cholery r. 1866

Jičín - Holínské předměstí, záklopní deska na hrobě pruských vojáků

Jičín, pomník 1866 Jinolice, pomníky 1866


Jičín - Letná, pomník věnovaný rakouským a saským padlým vojínům, Jinolice, pomník saského poručíka a 10 vojínů, pyramida 12 rakouských, 24 pruských vojínů a 1 důstojník

Jinolice, pomník 1866 Horní Podůlší, pomník 1866


Jinolice, zde v Pánu odpočívá 1 důstojník, 7 rakouských a 11 pruských vojínů,
Horní Podůlší, v nedalekém hostinci Na jívě se dle legendy vzájemně usmrtili c.k. podporučík a pruský poručík, zde společně odpočívají, skutečnost prý byla jiná

Dolní Podůlší, pomník 1866 Zámezí, pomník 1866


Dolní Podůlší, památce hrdinů padlých v boji u Jičína,
Zámezí, pomník 36 rakouských a 8 pruských vojínů

Zámezí, pomník 1866 Železnice, pomník 1866


Zámezí, pyramida chrabrých a zde pohřbených vojínů padlých při útoku na Zámez
Železnice, pomník padlým vojákům c.k. generálmajora Pireta

Železnice, chalupa Železnice, pomník 1866


Železnice, chalupa a pomník rakouského vojína a poručíka c.k. 18. pěšího pluku z Hradce Králové u Hlubokého rybníka

Železnice, kříž Dílce, kříž


Železnice, tento kříž nad rybníkem Valcha v roce 1866 již stál, stal se však náhrobkem 18. pěšího pluku z Hradce Králové, Dílce, křížek v polích prozrazuje místo společného hrobu, leží zde mnoho rakouských vojínů

pokračování       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku