Slavkovský les II/1   30.4.-9.5.2015

Kynšperk nad Ohří, lávka Kynšperk nad Ohří, lávka

Kynšperk nad Ohří, kazatelská stanice

Kynšperk nad Ohří, Luční pramen


Kynšperk nad Ohří, dřevěná lávka, českobratrská kazatelská stanice, kde jsou ty časy když v obci stával kostel, Luční pramen

Slavkovský les, studánky

Horní Pochlovice, Pochlovická minerálka dva vývěry (č. 134), Nebanice, minerální pramen Anita (č. 135), Dasnice, bezejmenný pramen

na sklonku třicetileté války přepadli opata Křižovnického kláštera na Chlumu svaté Maří zběhové, při ústupu koně opata s doprovodem začali zapadat do bažiny, tu se objevilo malé děvčátko Anita, uchopilo uzdu opatova koně a vyvedlo ho i s družinou z bažiny, zběhové kořist pronásledovali, ale těm se pomoci nedostalo, Anita nadále žila se svou babičkou na kraji bažiny u pramene

Liboc, hrázděný dům Kynšperk nad Ohří, hrázděný dům

Liboc, hrázděný dům

Chotíkov, hrázděný dům se smírčím křížem


Liboc, hrázděný dům, Kynšperk nad Ohří, hrázděný dům, Chotíkov, dům se smírčím křížem

Chlum sv. Maří, nález sošky Panny Marie Chotíkov, smírčí kříž

Chlum sv. Maří, soška Panny Marie

Chlum sv. Maří, ambity kláštera


Chlum sv. Maří, nález sošky Panny Marie v lískovén keři, Chotíkov, smírčí kříž,
Chlum sv. Maří, soška Panny Marie a ambity kláštera

jednou tudy kráčel řezník a odpočinul pod lískou, v horku usnul a uslyšel volání svého jména, rozhlédl se a spatřil sošku Panny Marie s Ježíškem, vzal ji domů, ale ta do rána zmizela, když tudy kráčel příště nahlédl pod lísku a soška tam opět byla, zase ji vzal domů, a když opět zmizela šel již na jisto a nechal zde vystavět Mariánskou kapličku

Chlum sv. Maří, 14 svatých pomocníků

Chlum sv. Maří, 14 svatých pomocníků, pokus o určení jednotlivých světců:

sv. Eustach     sv. Jiljí     sv. Kryštof       sv. Cyriak (Kyriak)       sv. Jiří
   jelen           laň        Ježíšek, hůl      exorcismus, démon     saň, kopí

sv. Barbora              sv. Kateřina Alexandrijská              sv. Markéta
   tříokenná věž            kolo, meč (zde bez atributů)             drak, křížek

sv. Erasmus              sv. Achatius           sv. Vít
   naviják s vnitřnostmi       trnová koruna (akát?)   vznešený šat, znaky panovníka

sv. Dionýsius (Diviš)          sv. Pantaleon                   sv. Blažej
   vlastní uťatá hlava            mladík, krabička s léky           biskup, kniha

identifikace dle ABC svatých

Chlum sv. Maří, klášter Chlum sv. Maří, rozhledna

Chlum sv. Maří, Šenbauerův dub

Šabina, zelený pavouk


Chlum sv. Maří, klášter, rozhledna, Šenbauerův dub, Šabina, běžník zelený (?)

smírčí kříže, Dasnice a ... Chlum sv. Maří, Svatá studánka

Šabina, hrázděný dům

Šabina, napajedlo


smírčí kříže, severovýchodně od Chlumu sv. Maří a u Dasnice, Chlum sv. Maří, Svatá studánka, Šabina, hrázděný dům a obecní napajedlo pro dobytek

Slavkovský les I       pokračování       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku