Kutná Hora   11.4.2015

Kutná Hora, kaplička u polikliniky Kutná Hora, štola Studánka

Kutná Hora, štola Studánka

Kutná Hora, štola Studánka


Kutná Hora, kaplička u polikliniky, štola nazývaná jeskyňáři Studánka (4x foto)

Kutná Hora, štola Studánka Bylany, pramen sv. Vojtěcha

Kutná Hora, štola Bylanka

Kutná Hora, akvadukt


Bylany, vydatný pramen sv. Vojtěcha, který napájel přes akvadukt Kutnou Horu vodou, zabetonovaná štola Bylanka na Maurských žilách Oselského pásma

Bylany, Feldekův mlýn Kutná Hora, kamenná kašna

Bylany, solitérní dub

Velký rybník, Šimákův mlýn


Bylany, Feldekův mlýn s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého, Kutná Hora, kamenná kašna, dříve zastřešený vodojem, z roku 1497 se znaky svatobarborské Rejskovy stavební huti, do které byla svedena voda z pramene sv. Vojtěcha dvojitými rourami, dále voda pokračovala do sedmi veřejných kašen a domovních crků, Bylany, solitérní dub, Šimákův mlýn pod Velkým rybníkem

Vrchlice, Velký rybník, Vrchlické vodopády Vrchlice, Velký rybník, Vrchlické vodopády


Vrchlice, Velký rybník, Vrchlické vodopády

Vrchlice, mlýn Cimburk Vrchlice, Poličanská štola

Vrchlice, Poličanská štola

Vrchlice, Suchá štola


Vrchlice, mlýn Cimburk, Poličanská štola, Suchá štola

Vrchlice, štola naproti Suché Vrchlice, štola u mostku

Vrchlice, Těšitelův mlýn

Vrchlice, Těšitelův mlýn


Vrchlice, štola naproti Suché, štola u mostku, Těšitelův mlýn - Dänemark

Kutná Hora, sv. Barbora Kutná Hora, sv. Barbora, detail

Kutná Hora, Kamenný dům

Kutná Hora, Kamenný dům, detail


Kutná Hora, sv. Barbora 1380 - 1595 a pozdně gotický Kamenný dům z roku ~1490

Kutná Hora, Kamenný dům, detail Kutná Hora, detail na domě u nádraží město


Kutná Hora, štít na Kamenném domě a městský znak na domě u městského nádraží (znak udělil Kutné Hoře Ferdinand III. Habsburský v roce 1641, znak obsahuje císařskou korunu, mlátek, želízko, císařskou orlici, českého lva, havíře podpírajícího štít, personifikaci vítězství s palmou, kotvu symbolizující naději, personifikaci víry s křížem a svatou Barboru, patronku horníků s tříokennou věží)

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku