Šumava jih I   29.8.-7.9.2014

Vyšší Brod, kaplička Vyšší brod, Opatská studánka


Vyšší Brod, kaplička a Opatská studánka

Vyšší brod, sv. Wolfgang Vyšší brod, vodopády sv. Wolfganga


Vyšší brod, vodopády sv. Wolfganga a vyobrazení světce na skále s nápisem:
sv. Wolfgangu pros za nás

Šumava z kopce nad Vyšším Brodem

Šumava z kopce nad Vyšším Brodem

Vyšší brod, kaple Panny Marie odpočívající na kameni Vyšší brod, vyobrazení Panny Marie odpočívající na kameni

Vyšší brod, Boží hrob na křížové cestě

Vyšší brod, housenka


Vyšší brod, kaple Panny Marie odpočívající na kameni, připomínka útěku svaté rodiny do Egypta, vyprahlá poušť nabízí k odpočinku tvrdý kámen, přece však měkčí než některá lidská srdce
Boží hrob na křížové cestě ke kapli a housenka, která se mi tam přichytila na svetr, nejspíše jde o hranostajníka vrbového či o některou jinou housenku z čeledi hřbetozubcovitých

Vyšší Brod, křížová cesta Vyšší brod, kaplička


Vyšší Brod, jedno ze zastavení křížové cesta a kaplička v obci,
Boží muka nad obcí (foto níže)

Loučovice, Čertovy proudy Vyšší brod, Boží muka

Loučovice, Čertovy proudy

Loučovice, Čertovy proudy


Loučovice, Čertovy proudy - pro vory nesplavný úsek Vltavy, dřevo se převáželo povozy a vory se znovu svazovaly pod klášterem ve Vyšším Brodě, železné pražce T profilu u zastávky Čertova stěna, pomníček nepřeživšího vodáka

Loučovice, Čertovy proudy Loučovice, Čertovy proudy

Vyšší brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie Vyšší brod, překlad pro dřevěné potrubí klášterního vodovodu

Vyšší brod, klášterní náhon

Vyšší brod, rozpracované dílo kameníků


Vyšší brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kamenný překlad pro dřevěné potrubí klášterního vodovodu, klášterní náhon a rozpracované dílo kameníků

Vyšší brod, Čertova stěna Vyšší brod, sv. Prokop u míst kde stávala obec Pošlák

Vyšší brod, Cikánský hrob

Vyšší brod, Čertova kazatelna


jihozápadně od Vyššího Brodu, suťové pole na Čertově stěně, sv. Prokop u míst kde stávala obec Pošlák, Cikánský hrob, místo pohřbení skupiny cikánů, kteří sužovali celé okolí, vyšebrodská posádka je na příkaz vrchnosti zlikvidovala 25.5.1715, v meziválečném průvodci Šumavou je uveden název Čertova kazatelna stojící nad Čertovou stěnou, tento útvar by se k názvu hodil

zřícenina hradu Vítkův kámen Lipno nad Vltavou, Čertovo kopyto

Lipno nad Vltavou, Poustevna

Svatý Tomáš, zřícenina hradu Vítkův kámen


zřícenina hradu Vítkův kámen, nejvýše položený hrad v Čechách, 1035 m.n.m., počátek 14. století, Lipno nad Vltavou, Čertovo kopyto a poustevna, na začátku minulého století úkryt poustevníka

Svatý Tomáš, studánka Svatý Tomáš, Boží muka

Horní Planá, studánka u kaple Panny Marie Bolestné

žulový útvar Hřib ve skalním městě na Medvědí stezce


Boží muka u Svatotomášské studánky s letopočtem 1673, zde byl zastřelen knížecí myslivec pytláky, které stopoval, tělo nalezla myslivcova žena, která ho hledala, na vyobrazení vkládá nevěřící sv. Tomáš ruku do Ježíšovy rány,
Horní Planá, studánka u kaple Panny Marie Bolestné, vodou ze studánky se roku 1667 uzdravil chromý člověk,
žulový útvar Hřib ve skalním městě na Medvědí stezce

pokračování       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku