Nový Jáchymov II   10.12.2016

Králův Dvůr, lanovka (GPS bod 65) Lísek, betonový základ stožáru (36)

Lísek, luxusní ubytovna (u 35)

Otročiněves, betony v údolí (9B)


Králův Dvůr, betonový sokl visuté lanovky, která vedla z železnorudného dolu na Krušné Hoře (blízko Nového Jáchymova) do železáren Králův Dvůr, Lísek, betonový základ stožáru lanovky, Otročiněves, betony pod lanovkou v místech překonávání údolí, Lísek, luxusní ubytovna

Zahořany, kusy betonu v poli (60) Krušná Hora, sokly lanovky (4B)

Otročiněves, beton v trase lanovky (5)

Krušná Hora, sokly a průsek lanovky (4D)


Zahořany, kusy betonu ze soklu lanovky v poli, Krušná Hora, sokly a průsek lanovky, Otročiněves, beton v trase lanovky

Nový Jáchymov I   7.-11.5.2014

Nový Jáchymov, studánka Nový Jáchymov, štola Josef

Nový Jáchymov, štola Josef

Krušná hora, trafostanice dolu XIV


Nový Jáchymov, studánka (estudanky 1150), vstup do štoly Josef, ústí štoly a modlitebna, nyní restaurace, zarůstající trafostanice, poslední co zbylo z dolu XIV

Nový Jáchymov, studánka Nový Jáchymov, štola Josef

Nový Jáchymov, štola Josef

Krušná hora, trafostanice dolu XIV


Krušná hora, studánky, důl Gabriela, pohanský bůh stád a hojnosti Veles na vrchu Veliz, významností hned po Perunovi,
quoniam omnes dii gentium daemonia = všichni bohové pohanů jsou duchové zlí (žalm 95)

Karlov, kruhový statek

Karlov, kruhový fürstenberský statek na jednom z mála odlesněných prostorů v Křivoklátských lesích

Veliz, zřícenina probošství Veliz, zřícenina probošství


Veliz, probošství, po husitském nájezdu zřícenina

Točník, zřícenina hradu Březová, vodopád v Údolí ticha

Točník, vodní zdroj hostince U rytířů

Bzová, větrný mlýn


Točník, zřícenina hradu, Březová, vodopád v Údolí ticha, Točník, vodní zdroj hostince U rytířů, Bzová, větrný mlýn

Žebrák, zřícenina hradu Točník, zřícenina hradu

Točník, zřícenina hradu

Žebrák, zřícenina hradu


zříceniny hradů, Žebrák, 2x Točník, Žebrák

Točník, třenické a mílinské souvrství studánka pod Jezevčí skálou

Hředle, hruška zachránkyně

Žebrák, zřícenina hradu


Točník, styk třenického a mílinského souvrství (spodní ordovik, silifikované droby a rohovce), studánka pod Jezevčí skálou, Hředle, hruška zachránkyně, 25.5.1872 napršelo 250 l/m2 za hodinu (český rekord), v obci se utopilo 29 lidí, ztráty na zvířatech a domech nepočítaje, za katastrofálních povodní tohoto roku se staly Hředle nejpostiženější obcí Rakousko-Uherska, na hrušce se zachránilo 9 lidí, Točník, koleje od povozů a kočárů vyjeté v rohovci

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku