královské horní město Jihlava   26.4.2014

Jihlava, Jánský kostelíček na Haberské stezce Jihlava, katakomby


Jihlava, Jánský kostelíček na Haberské stezce z ranného středověku nebo starší, nedaleko soutoku Jihlavy a Jihlávky, kde býval brod, kamínky nezanesených toků v hustých lesích byly ostré jak jehly, odtud název řeky a později i města Jihlava

katakomby ze 14. až 16. století, druhé největší po Znojmě, vzniklé propojením sklepů za účelem zvětšení skladovacích prostor významného obchodního města

Jihlava, Starohorský couk Jihlava, katakomby

Jihlava, katakomby

Jihlava, katakomby


Jihlava, nejstarší královské horní město v českých zemích, Starohorský couk, místo kde stávala nejstarší hornická osada severně od Alp, stříbro se zde těžilo od konce 12. století či počátku 13., tedy dříve než v Kutné Hoře, ve 13. století byla velikostí Jihlava po Praze největším městem, katakomby, chodby ve třetihorních sedimentech jsou vyzděné, těžební šachta, zelená luminiscence je zde způsobena hexagonálním ZnS, nerostem wurtzit

Jihlava, kolektor Jihlava, kolektor

Jihlava, brána Matky Boží

Jihlava, kolektor


Jihlava, kolektor, brána Matky Boží ze 13. století, goticky a pak renesančně upravená

Jihlava, hradby Jihlava, hradby

Jihlava, Madona pivovarská

Zborná, jedna ze šachet


Jihlava, hradby ze 13. století později vylepšované,
Madona pivovarská z 15. století, v Jihlavě se hojně vařilo pivo,
Zborná, jedna z jam po šachtě, níže jáma sv. Jiří a náhon pro vodotěžný stroj

Zborná, jáma sv. Jiří Zborná, náhon


zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku