Praha - Brusnice   1.2.2014

spadišťový stupeň splaškové stoky spadišťový stupeň splaškové stoky


oprava spadišťových stupňů splaškové stoky ve strmé ulici U Vojtěšky, níže přestavěný větrný mlýn u ulice Na Větrníku, pramen Brusnice - studánka Vojtěška

větrný mlýn u ulice Na Větrníku studánka Vojtěška, pramen Brusnice


sv. Vojtěch a kníže Boleslav II. Pobožný měli sen o studánce, druhého dne se k ní vypravili a potkali se tam, přes studánku leželo břevno, odtud název Břevnov, to jsou počátky Břevnovského kláštera


ze studánky je Brusnice vedena štolou do rybníku Malá Markéta (dle některých zdrojů i do Velké Markéty), dále potrubím DN 400 do rybníku Kajetánka, Vincentinum (u Petynky) a Schlejferka (?)


kostel Panny Marie nedaleko usedlosti Petynka

dělostřelecký hřbitov pod Mariánskými hradbami zatrubnění Brusnice z nového rybníku

ústí Brusnice do Vltavy dělostřelecký hřbitov pod Mariánskými hradbami


u křižovatky mezi Brusnickým (součást tunelového komplexu Blanka) a Strahovským tunelem byl zbudován na Brusnici nový rybník, potok dále mizí v podzemí (foto) a vlévá se provizorně do dešťové kanalizace, v budoucnu bude napájet další nový rybník u dělostřeleckého hřbitova z let 1786 - 1906 (2x foto) pod Mariánskými hradbami, pak opět zmizí ve spadišti pod hradbami a objeví se na Novém světě a v Jelením příkopu, pod kterým se opět schová do podzemí a k vidění bude až na soutoku Brusnice s Vltavou (poslední foto)

Praha se dle Starých pověstí českých bude nalézat na soutoku Brusnice a Vltavy, ten ovšem býval blíže ke Klárovu kde potok napájel rybník

související výlet       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku