Strachov   5.1.2014

Strachov, duby u pěti bratří Strachov, duby u pěti bratří

graf stáří dubů

Miřejovice, jezový most
za třicetileté války v těchto místech býval na Vltavě ostrov, matka, která utekla ze Strachova s pěti syny před Švédy zde vysadila po návratu dle pověsti pět dubů

dle vzorce pro výpočet stáří dubů jsou stromy mladší než konec třicetileté války (snad ten nejmohutnější by se ještě blížil toleranci), obvod dvou nejmohutnějších dubů je 558 a 457 cm ~ stáří 287 a 235 let ~ roky 1727 a 1779

Miřejovice, jezový most z let 1900 - 1904

Branov - Propadený zámek   11.1.2014

Roztoky u Křivoklátu, Údolí hříchu Roztoky u Křivoklátu, Údolí hříchu


Roztoky u Křivoklátu, Údolí hříchu, "za sedmi horami a jednou řekou, lesními cestami je trampů ráj, kamarádi, osada stále vzpomíná"

Roztoky u Křivoklátu, Tři pramerny Roztoky u Křivoklátu, Tři prameny

Roztoky u Křivoklátu, Tři prameny

Branov, Propadený zámek


Roztoky u Křivoklátu, Tři prameny nebo též Voda z lesních tišin, brouzdaliště s oblázky, Kneippovy studenovodní lázně, Propadený zámek, cesta přetínající val a vrcholové nerovnosti nad obcí Branov

Branov, Propadený zámek

Branov, vodní zdroj Branov, studánka U emerita Roztoky u Křivoklátu, bezejmenná studánka


vodní zdroje Branov, U emerita a bezejmenný u Roztok

pivovar Berounský medvěd pivovar Berounský medvěd


Beroun, posezení v hostinci rodinného pivovaru před odjezdem vlaku
Berounský medvěd, pivo které žije již 15 let, původní letopočet je 1872

pivovar Berounský medvěd

pivovar Berounský medvěd pivovar Berounský medvěd


zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku