památníky Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna - 1

Klánovice a Úvaly   30.11.2013

Klánovice, památník Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna Klánovice, strom z jubilejního háje


Klánovice, lichtenštejnský památník knížete Jana II. Dobrotivého a dub (prostřední) odpovídající mohutností kmene doplnění jubilejního háje o 10 dalších dubů při příležitosti 50 let vladaření (obvod kmene 208 cm ~ 108 let, mělo by vyjít 105 let), v pozadí hotel Smolík založený před 81 roky

Úvaly, památník Jana II. Dobrotivého Úvaly, strom z jubilejního háje


opakovaná návštěva úvalského památníku, nejmohutnější dub (foto vlevo) zde stál již před umístěním jubilejního kamene (obvod kmene 296 cm ~ 153 let), stejně starý stojí u cesty ještě jeden, mezi nimi je ten správný (foto vpravo) s obvodem kmene 214 cm ~ 111 let

Oplany   7.12.2013,   Louňovice a Vyžlovka   15.12.2013

Oplany, památník Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna Oplany, škola

Vyžlovka, dub z jubilejního háje

Oplany, studánka Náramka


Oplany, opakovaná návštěva památníku Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna ke 40 letům panování, kámen částečně zakrývá jeden ze stromů původní dubiny, obvod kmene 232 cm ~ 120 let, mělo by vyjít 115 let

Oplany, škola dvoutřídka jejíž stavbu částečně financoval Jan II. Dobrotivý, v roce otevření 1891 zde bylo vyučováno 110 dětí, dnes je zde dětský klub a pro dospělé Hospůdka má středisková

Oplany, studna Náramka zakreslená do starých rakouskouherských vojenských map, v dobách sucha sloužila jako zdroj vody pro dobytek

Vyžlovka, dub z jubilejního háje Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna, obvod 223 cm, stáří 116 let, pomníček byl použit jako stavební materiál

Louňovice, památník Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna


Louňovice, opakovaná návštěva památníku Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna, dub s turistickou značkou má obvod kmene 225 cm ~ 117 let, mělo by vyjít 115 let, krásná shoda

Vojkov, Babice a Říčany   21.12.2013

Vojkov, památník Jana II. Dobrotivého Mukařov, památník zavražděných


Vojkov, památník Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna, duby v okolí památníku jsou všechny mladší, Mukařov, Klára (21) se s Michaelem Galezem (21) rozešla a začala chodit s Petrem, Michael se 10. srpna 2011 pomstil na jeho příbuzných, ubodal kuchyňským nožen Petrovu sestru Zuzku (†24), jejího přítele Martina (†37) a Petrova otce Jiřího (†48), dostal doživotí

Babice, dub z jubilejního háje památník zavražděného myslivce


Babice, dub z jubilejního háje, obvod 226 cm ~ 117 let, Babice, památník zavražděného myslivce, který zlodějům dřeva vyhrožoval udáním, sekera ukončila jeho život

u Říčan se památník Jana II. již nenalézá a ani dub vhodného stáří nalezen nebylzpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku