Polná II   24.-27.10.2013

Věžnice, silnice Polná, hrob příbuzné Adolfa Hitlera

Bartošov, smírčí kámen

Dlouhá Ves, smírčí kámen


silnice mezi obcemi Věžnice a Polná respektující šířkou malou vzdálenost mezi stromy, protijedoucí auta se mohou vyhnout v rozšířených úsecích mezi stromy

Polná, hrob příbuzné Adolfa Hitlera na židovském hřbitově s nápisem:
Rosalia Müller gebor. (rozená) Hüttler,
když jsem byl v Polné minule tak mi jedna stařenka vyprávěla jak si jako malé děti hráli nedaleko židovského hřbitova, v tom přijeli němečtí vojáci a cosi na hřbitově hledali..., moc jsem tomu nevěnoval pozornost, ale jen do té doby než se mi doslo do ruky dílko Dr. Jana Příhody s názvem: Adolf Hitler - studie vyvolencovy krycí legendy, kde se píše: tvrdí se, že pradědeček kancléře Třetí říše z otcovy strany byl rakouský Žid, jeho jméno bylo objeveno v archivu synagogy v Polné

Bartošov, smírčí kámen s popisem umístění: "leží vyvrácen v hustém mlází vpravo od zanikající cesty Termisiv, která u křížku Eisových odbočuje od silnice do Pohledu", skutečnost: stojí ve vzrostlém lese vpravo od zanikající cesty ve směru obce Termisivy, která u křížku bez jakéhokoliv nápisu odbočuje od polní cesty do Pohledu

Dlouhá ves, smírčí kámen v místech kde podle pověsti srdcový král uškrtil falešného hráče, dle hospodského sdělení v nedalekém mlýně hráli karty, vítěz vyhrané peníze domů už nedonesl...

Mírovka, mufloní rodinka Petrkov, lázeňská restaurace

Lípa, smírčí kámen

Svatý Kříž, chaloupka


Mírovka, mufloní rodinka, Petrkov, opuštěná lázeňská restaurace z roku 1729, upraveno 1777, má zde vytékat sirnatoželezitá radioaktivní voda, ta co vytéká z přepadu studny chutná neminerálně, Lípa, smírčí kámen se zahloubeným křížem a tesákem, Svatý Kříž, chaloupka

Havlíčkův Brod, hradby Havlíčkův Brod, smírčí kámen

Havlíčkův Brod, hradby

Havlíčkův Brod, hradby


Havlíčkův (dříve Německý) Brod, centrum je dodnes částečně obehnáno hradbami s baštami z let 1307 - 1310, Hnátův kámen, hlásný Hnát zradil, chtěl otevřít jihlavanům Dolní bránu, byl však zpozorován a davem v roce 1472 ukamenován

Havlíčkův Brod, hradby Havlíčkův Brod, hradby


Polná I       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku