oběti Jizerských hor II   2.-10.10.2013
aneb rozjímání o smrti

Jizerské hory, Hiebelův kříž Jizerské hory, Bokův pomníček

Jizerské hory, Stammelův kříž

Jizerské hory, Tetřeví studánka


Hiebelův kříž 22.2.1878, závada na saních v prudkém svahu a náraz do stromu ukončil svážečův život,
Bokův pomníček 1989, hleděl shora na jarní výletníky s rukou pod bradou, nevyrušovali by ho, nohy měl však zaváté listím, na kousku papíru, který měl u sebe bylo napsáno:
"chtěl jsem si jen trochu odpočinout",
Tetřeví studánka nedaleko Tetřeví chaty,
Stammelův kříž 1863, lesník s adjunktem uslyšeli výstřel a běželi v tom směru, pytlák vypálil ránu a lesníka postřelil, adjunkt též vystřelil, pytlák skonal o kilometr dále

Jizerské hory, Krop-Seffův kříž Jizerské hory, Bílá smrt


Krop-Seffův kříž 1878, "pytláci, pan hrabě nechť se kryje", hrabě Clam-Gallas skočil za mladý dvojbuk, kryl jej však málo, pytlák stále mířil na hraběte, lesník vystřelil broky, než dorazila pomoc kumpáni pytláka odtáhli, policie ho však našla, dostal 15 měsíců těžké káznice a hrabě postavil kříž,
Bílá smrt v sedle Holubníku 1909, popíjeli na Liščí chatě, hustě sněžilo a foukalo, začalo se stmívat, ztratili cestu, hostinský byl velmi tlustý, zapadal hluboko do sněhu, kamarádi ho posadili na troje sáňky, zabalili do kabátů a nařídili mu aby neusínal a odešli pro pomoc, vše dobře dopadlo

Jizerské hory, Mützelův obrázek Jizerské hory, Maiwaldova smrt


Mützelův obrázek 1866, lesníci uslyšeli výstřel, běželi tím směrem, jeden na pytláka zavolal: "vzdej se", výstřel z druhé strany jej zasáhl do krku, léčil se dlouho,
Maiwaldova smrt pod saněmi 2.2.1930, nebezpečná práce svážečů (obr. níže)

svážeči dříví Jizerské hory, Neisserův kříž

Jizerské hory, věneček pro císařovnu

Jizerské hory, císařovna Alžběta


Neisserův kříž 1879, pytlák opřel pušku o kámen, samovolný výstřel mu zasáhl hlavu,
pamětní desku a věneček na památku zesnulého jejího veličenstva císařovny Alžběty v plné úctě věnuje Oberwittigtal Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory

Jizerské hory, Wildnerova smrt v Černém potoce Jizerské hory, Morávkův kříž

Jizerské hory, Hoffmannův kříž

Jizerské hory, Hütterův kříž


Wildnerova smrt v Černém potoce 1886, dřevaři stoupali strmým skalnatým svahem rokle Černého potoka, v tom sjela lavina, všichni až na jednoho šťastně vyvázli,
Morávkův kříž 2002, pravděpodobně při hledání Kauschovy tabulky spadl ze skály, musel jsem jej opravit, příčné břevno bylo uraženo kamenem nebo lavinou,
od Kauschovy tabulky jsem byl dle souřadnic GPS 3 metry, ale dále jsem si po skále netroufl,
Hoffmannův kříž 21. července 1881, zabit bleskem při sekání trávy,
Hütterův kříž, sebevrah porostlý mechem a trávou nalezený po devíti letech roku 1934

Jizerské hory, Velký Štolpich Jizerské hory, Jägerova smrt na Kristiánovské cestě


vodopád Velký Štolpich, největší v Jizerských horách,
Jägerova smrt na Kristiánovské cestě 28. ledna 1927, ostatní dřevaři k večeru odešli, ráno jej našli přimrznutého k cestě vedle převrácených saní

Jizerské hory, Památka Věry Splítkové Josefův Důl, roubenka

Josefův Důl, pyramidální duby

Mariánskohorské boudy, studánka


Památka Věry Splítkové, chuděra pomatená, z mlékárny se místo domů vydala do hor, opírala se o bandasku, ta stála i se zmrzlým mlékem na konci její cesty,
Josefův Důl, chaloupka pod horama a pyramidální duby,
Mariánskohorské boudy, studánka

Jizerské hory, Linkeho kříž Jizerské hory, Rösslerova smrt Linkeho kříž 10.3.1903, zemřel pod saněmi,

Rösslerova smrt 29. října 1943, někdo ho udal, že chodí poslouchat zahraniční rozhlas, byl vyslýchán gestapem, ze strachu aby neprozradil sousedy se oběsil, houbař jej nalezl až v červenci

Mariánskohorské boudy, kříž na podstavci a kříž na stromě "U plechového Pánaboha", Jiřetín, kříž s lucernou


Mariánskohorské boudy, kříž Mariánskohorské boudy, kříž Jiřetín, kříž Jiřetín, kříž Mariánskohorské boudy, U plechového Pánaboha


odpočinutí věčné, dej všem věrným zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji, amen

předchozí část vandru       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku