Levínské Petrovice 16/II
výlet a vandr na Cvikovsko   30.8.-6.9.2013

Drnovec, jeskyně Waltro Drnovec, jeskyně Waltro

Drnovec, sedátko ve skalním městečku

Drnovec, jeskyně pod Dutým kamenem


Drnovec, jeskyně Waltro - úkryt za 2. světové války, sedátko ve skalním městečku s nápisem: "Karlův odpočinek, na počest našeho pana řídícího Karla Beckerta Horský spolek z Kunnersdorfu" (Kunratic), jeskyně pod Dutým kamenem

Kunratice u Cvikova, sklípek u rybníka Lindava, vodní štola - mlýnský náhon


Kunratice u Cvikova, sklípek u rybníka a vodní štola - mlýnský náhon

Lindava, skalní byty a těžba pískovce

Lindava, skalní byty a těžba pískovce Lindava, skalní byty a těžba pískovce

Lindava, skalní byty a těžba pískovce


Lindava, skalní byty a těžba pískovce

Lindava, skalní byty a těžba pískovce


Lindava, skalní byty a těžba pískovce
Cvikov, podzemí u rybníka (níže)

Cvikov, jeskyně u rybníka Cvikov, jeskyně u rybníka

Cvikov, kříž Cvikov, jeskyně


Cvikov, kříž s nápisem: "tato kaple byla vztyčena Hansem Christianem Opfreinischen, mistrem kamenickým z Neu Reichstadtu 1702" (Nové Zákupy) a velmi dobře ukrytý vytesaný sklípek v hustém lesním porostu

Cvikov, Ježíš se sloupkem bičování Cvikov, studánka


Cvikov, Ježíš u sloupu bičování nedaleko Panenské skály a blízká studánka Augenwasserquelle (stav v roce 2017)

Cvikov, Panenská skála Cvikov, ukřižovaný Ježíš


Cvikov, Panenská skála, Radvanec, ukřižovaný Ježíš v zářezu staré cesty

Radvanec, studánka Radvanec, Ježíš na kříži

Radvanec, hlavní hřídel mlýna


Radvanec, studánka, další plastika Ježíše na kříži a hlavní hřídel mlýna


další studánka a Panna Maria s Ježíškem přeťatá drážkou pro vodovod vedoucí k objektům nad mlýnem (níže)

Radvanec, studánka Radvanec, Panna Mariazpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku