Vltava   (Vyšší Brod - Boršov)   1.-5.7.2013

Vyšší Brod, návštěva cisterciáckého kláštera

Závišův kříž Závišův kříž Závišův kříž Závišův kříž, relikviář s ostatkem dřeva kříže o rozměrech 203 x 178 mm a s trny z trnové koruny Ježíše Krista v provrtaných safírech       (jiná relikvie dřeva z kříže)

Petr Vok Panna Maria Vyšebrodská

Panna Maria Zlatokorunská dvanáctiletý Ježíš vyučuje farizeje


Petr Vok při brodění rozvodněné Vltavy tone a volá o pomoc Matku Boží, slyší hlas: "broď se výše", v místě záchrany postavil klášter, Panna Maria Vyšebrodská a Zlatokorunská, dvanáctiletý Ježíš vyučuje farizeje, stropní malba v teologické knihovně

Vyšší Brod, vězení poštovní vůz

Vyšší Brod, vězení

Český Krumlov, jez s lávkou


součástí kláštera byla i soudní budova s vězením, kryt kamen proti útěku do kterých se přikládalo z chodby a vstup do cely s okýnkem, kočár z c.k. poštovní stanice Žamberk (K.K. Poststation Senftenberg) a jez s krytou lávkou v Českém Krumlově, vnitřek lávky níže, sloužila k regulaci a počítání vorů na Vltavě

Český Krumlov Český Krumlov, jez s lávkou

Jistebník Český Krumlov


Český Krumlov a mariánská kaple v Jistebníku postavená původními obyvateli okolo roku 1920, v poválečném období chátrala, v roce 1995 byla kaple opravena a znovuvysvěcena za finanční podpory bývalých obyvatel

ahóóóóóój

ahóóóóóój, po povodni Lipno upouští, vyjíždíme za vodního stavu 110 cm (21 m3/s), limit je 65 cm, nádhera

ahóóóóóój

všechny vody této party     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku