uhelné Lány I   19.5.2013

uhelné Lány I jsou pokračováním vandru 20. Řevničovská podkova

Lány, jáma po dobývání uhlí Lány, jáma po dobývání uhlí


Lány, jámy po dobývání uhlí č. 39 a 54, další nalezené viz mapky (číslování dle cedulek umístěných u jam)

jména jam: du218 Leo Maxmilián, du222 Šebestián, du223 Vojtěch, du224 Antonín, du225 Josef, du226 František, du227 Karel, du228 Bedřich, du230 Beata (číslování dle monografie Dobývání uhlí na Kladensku, vydala OKD, a. s., Ostrava v roce 2006)

Lány, jámy po dobývání uhlí

u jam Beata a Betynka (Beattie) jde nejspíše o jednu a tu samou jámu, v terénu byla nalezena v místě Beaty (foto viz výlet níže)

uhelné Lány II   25.5.2013

jáma Na Pustince kříž u Lán


obydlená jáma Na Pustince, kaplička s obrazem Panny Marie a s nápisy "svatá Maria Matko Boží pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší" a "co vděčnou upomínku na den 13ho října 1863 postawila Leontina knéžna z Fürstenbergů", v tento den se narodil kníže Maximilian Egon II předpovězený kněžně Pannou Marií, která se jí v těchto místech zjevila

nebezpečí propadnutí jáma dolu Max Egon


dle cedule na stromě se zde pilně dolovalo, místo zasypané 85 metrů hluboké jámy dolu Max Egon, v místech Mirošovského dolu to vypadá podobně

jáma U staré mašiny jáma U staré mašiny


16 metrů hluboká zatopená jáma U staré mašiny provozovaná Fürstenbergskou vrchností, Fürstenbergové těžili uhlí v Lánech od roku 1757, detail vyzdění

kříž v Lánech americké letadlo

Tuchlovice, smírčí kříž

jáma Beata


k oslevě Boží postavil kníže Emil Fürstenberg dne 1. listopadu 1863

18.4.1945 byla vážně poškozena palbou obrany letiště Ruzyně americká stíhačka Mustang, pilot včas opustil stroj, krerý dopadl do lesa u Lán, vybuchl a zapálil les, Pražský letecký archiv zde provedl archeologický průzkum a nezajímavé zbytky zanechal na místě

vše co zbylo z jámy Beata západně od Lán a smírčí kříž v obci Tuchlovice

Lány, jámy po dobývání uhlí

uhelné Lány III   8.6.2013

Rynholec, jáma Laura Rynholec, Sobín


Rynholec, zasypaná jáma Laura (du215) hluboká 165 metrů, středověké hradiště Sobín v lese Starý zámek (2x), Lány, jáma Vojtěch (du223), jáma 33 a jáma František (du226)

Rynholec, Sobín Lány, jáma Vojtěch

Lány, jáma 33 Lány, jáma František

uhelné Lány IV   5.4.2014

Lány, jáma U staré mašiny svatá Barbora


vyschlá, kameny vyzděná jáma U staré mašiny

Lány, jáma od granátu


patronka horníků svatá Barbora

Lány, neznámá jáma 50


vyvržený val okolo prohlubně prozrazuje díru po granátu, uhelná neznámá jáma č. 50, obdélníkový průřez 4 x 2,5 metru

křížový kámen Tuchlovice       zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku