Westpramenace V   19.-23.6.2013

Žlutice, hrad Nevděk, studna << Žlutice, studna na hradě Nevděk

Nová ves, jímání minerálky Magnesia

Nová ves, Novoveská kyselka


studna s kašnou (2x) 49, zakrytý sklípek 87 a domeček na vrtu zdrojů Novoveské kyselky, po smíchání s dalšími zdroji prodávaná pod názvem Magnesia

Grünská kyselka

Nová ves, Novoveská kyselka


Grünská kyselka 86, další součást Magnesie >>

Dlouhá stoka Prameny, tři kříže

u obce Prameny


od minerálek zbarvená Dlouhá stoka, 24 kilometrů dlouhý kanál ze 16. století napájel úpravnu rud v Horním Slavkově

Prameny, děkovné kříže za uzdravení s letopočtem 1849

níže minerální prameny v obci Prameny, Obecní 48 a u potoka 123

Prameny, obecní pramen Prameny, pramínek u potoka

Prameny, přepad pramenů Gisela a Rudolf Prameny, pramen Gisela

Prameny, pramen Rudolf


obec Prameny, prameny Gisela 124 a Rudolf 125 (3x), níže vrt ze kterého měla být stáčena Perla Čech, holubník a zatopený Vincentův pramen 46

Prameny, Perla Čech

Prameny, holubník

Mnichov, smírčí kříž Prameny, Vincentův pramen


Mnichov, smírčí kříž a švédský kamenokříž (níže), upomínka na třicetiletou válku (ještě tu má být jeden, ale ten jsem nenašel), pranýř

Mnichov, smírčí kříž Mnichov, pranýř

Siardův pramen

Farská kyselka


Mnichov, Siardova kaple s neminerálním léčivým pramenem nazývaným Svatá studna (2x vlevo), Farská kyselka 45 se svatým obrázkem (2x vpravo)

asi roku 1190 saský vévoda Siardus na lovu zabloudil, vysílen se počal modlit a přislíbil zbožný skutek, byl vyslyšen a nalezen svojí družinou, v místech shledání dal vystavět kapli, sem se vracel a činil pokání, též zde nechal vystavět poustevnu, usadil se v ní a později jako světec zemřel, kaple byla pobořena za husitských válek, v době reformace okolo roku 1600 se ve zřícenině našel zachovalý obraz svatého Siarda

Siardova kaple Farská kyselka, svatý obrázek

Bečov nad Teplou, smírčí kříž Smradoch


smírčí kříž mezi obcemi Bečov nad Teplou a Chodov přemístěný z pole u židovského hřbitova u Útviny, minerální vývěr se sirovodíkem Smradoch 43

Číhanské prameny Krásné Údolí, smírčí kříž

Bečov nad Teplou, šibenice


Číhanské minerální prameny 95, Krásné Údolí, zarostlý smírčí kříž, Bečov nad Teplou, pozůstatek šibenice

westpramenace III   IV/1   IV/2   

mapa zpět na minulou stránku

zpět na úvodní stránku