Český Brod a Tuchoraz   4.5.2013

Český Brod, hradby Český Brod, hradby


Český Brod, hradby

Český Brod, kostel Nejsvětější Trojice


Český Brod, brána


Český Brod, původně Brod Biskupův, hradby s baštami z permského pískovce ze 14. století, branka, brána a venkovní kazatelna na kostele Nejsvětější Trojice, pivovar s červenou skálou vpravo

Český Brod, pivovar

Tuchoraz, tvrz Tuchoraz, prevét na tvrzi

Tuchoraz, tvrz

Tuchoraz, objekt u tvrze

Doubravčice, Lichtenštejnský kámen
Tuchoraz, pozdně gotická tvrz z počátku 15. století, prevét, kryté schodiště a objekt s propadlou střechou v blízkosti tvrze

Doubravčice, Lichtenštejnský kámen Na Šembeře, "duby knížete Jana Dobrotivého z Lichtensteinu ku oslavě XXXX letého vladaření XII. listopadu MDCCCXCVIII
L letého vladaření MCMVIII"

jak to s vladařením dopadlo vystihuje nápis na Lichtenštejnském kameni níže

Kostelec nad Černými lesy   13.7.2013

Castelicz cis nigras silvas (Kostelec na straně černého lesa)

Krupá, Lichtenštejnský kámen Kostelec nad Černými lesy, památník posledního jelena

Kostelec nad Černými lesy, most přes Jalový potok

Kozojedy, kostel sv. Martina


Krupá, Lichtenštejnský kámen, "v upomínku na převzatý lesní majetek od Lichtensteina do majetku obce Krupé 30.4.1936", Kostelec nad Černými lesy, památník posledního jelena, "na paměť posledního jelena sloveného v roce 1876 v revíru Oplany", Kozojedy, románský kostel sv. Martina ze 13. stol. postavený na místě pohanského pohřebiště, hřbitov se zarostlým stavením (obr. níže), při současném trendu bude kostel stát opět na pohanském pohřebišti, mostek na Jalovém potoce ukrytý v lesích u Peklova, vydatný pramen v obci Kozojedy (obr. níže)

Kozojedy, stavení u kostela sv. Martina Kozojedy, vydatný pramen

Brník   28.9.2013

Brník, jubilejní kámen Brník, dub u jubilejního kamene


Brník, jubilejní kámen s nápisem: duby knížete Jana Dobrotivého z Liechtensteinů ku oslavě XXXX letého vladaření XII.listopadu MDCCCXCVIII     L letého vladaření MCMVIII, nejširší dub červený má obvod v prsní výšce 215 cm což moc nejjednodušímu vzorci pro výpočet stáří stromů neodpovídá (215/2,54=85 let, mělo by vyjít 115 let), výpočet: zde a zde

vlastní vzorec pro výpočet stáří dubu: y = 0,51x + 2 dle kterého vychází stáří na 112 let

Nučice   19.10.2013

Nučice, zvonička Mělník, zvonička Nučice, kříž


Nučice, zvonička a kříž, Mělník, zvonička, vše zhotoveno z permského pískovce těženého v lomech u Nučic

Nučice, lom Mělník, lom


Nučice, opuštěný lom na červený permský pískovec použitý odtud či z okolí na významných stavbách: chrám sv. Víta v Praze, gotický chrám Sázavského kláštera, kostel husity zničeného minoritského kláštera v Benešově, hradby Českého Brodu

Radlice   2.11.2013

Radlice, jubilejní kámen Radlice, pamětní dub


na třetí pokus nalezený jubilejní kámen na kosteleckém panství s nápisem:
Principis Joannis de Liechtenstein
Quercetum
XXXX anno Regim. Jubil., XII. Novemb. MDCCCXCVIII
L anno Reg. Jubil. MCMVIII

u každého památníku vysázel lesní personál jubilejní háj, celou akci organizoval knížecí lesní rada Julius Wiehl, ústřední ředitel lichtenštejnských lesů

ve kmenu nejmohutnější dub (quercus) s obvodem 227 cm = 118 let odpovídá době zbudování památníku před 115ti letyzpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku