Hitlerova dálnice   26.4. - 1.5.2013

studánka V Pekle Moravská Třebová, studánka V Pekle a jižněji Na Kvíčalce,
Městečko Trnávka, zřícenina hradu Cimburk ze 13. stol., 1646 zpustošen

Hitlerova dálnice

studánka Na Kvíčalce

zřícenina hradu Cimburk

zřícenina hradu Cimburk

zřícenina hradu Cimburk


správně se nazývá německá průchozí dálnice nebo také exteritoriální dálnice Breslau - Wien, její náspy, zářezy do terénu a mimoúrovňová křížení můžeme dobře sledovat z Městečka Trnávka až do Brna, stavba probíhala od dubna 1939 do dubna 1942, kdy Hitler zastavil veškeré civilní stavby, linie dálnice je dobře patrná i na ortofotomapě webu mapy.cz (viz obr. výše, Městečko Trnávka nahoře, Knínice u Boskovic dole)

dle proroctví staršího než 1. světová válka zde bude stavěna velká silnice, která se však nikdy nedokončí

most přes silnici 366 u Jevíčka

přemostění potoku a silnice mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi (3x foto)

Hitlerova dálnice přemostění dálnice silnicí 372 u Velkých Opatovic

most přes železnici u Velkých Opatovic (most je postaven pro 2 koleje, vede zde jedna a to ještě rezavá)

most přes cestu a Stříbrný potok u Velkých Opatovic

přemostění dálnice u Vanovic

přemostění silnice a potoku u Vanovic (2x foto)

ortofotomapa úseku Kuřim - Brno

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice

Hitlerova dálnice Hitlerova dálnice

kříž

Krkatá bába

Krkatá bába

Krkatá bába

Hitlerova dálnice


kříž pod stromy v poli s nápisem: na památku šťastného navrácení ze světové války
1914 - 1918 věnováno ku cti a chvále Boží L. P. 1921

skalní útvar Krkatá bába (3x foto)
stařena se živila sběrem bilin a pastvou dobytka, pak přišla jiná čarodějnice, která také v údolí chtěla pást dobytek, spor vyvrcholil vzájemným zakletím do skály, stařena však byla mocnější, zůstala zde se svým krkem a stádem v podobě skály z červených permských slepenců navždy

dálnice měla Krkatou bábu obcházet každým jízdním směrem z jedné strany po samostatných mostech, výhled do údolí by umožňovala vyhlídková terasa a zpřístupnění chodníček

zakrytí Rozdrojovického potoku u Rozdrojovic, tunel je dlouhý a je zpřístupněn ještě šachtou umístěnou uprostřed dálnice

EVE


Boskovice, fotovoltaická krajina budoucnosti

Hitlerova dálnice Brněnská přehrada

studánka nad Jinačovicemi


pilíř dálnice pod Brněnskou přehradou, koryto Svratky, studánka nad Jinačovicemi směrem na obec Česká, konec vandru


zpět na minulou stránku

zpět na úvodní stránku