Levínské Petrovice 14   28.2.-3.3.2013

vrba, Levínské Petrovice studánka, Příbram


Levínské Petrovice, vrba, Příbram, studánka,
Buková hora, Ptačí stěny, útvary Šmudla, Hranol a pravděpodobně Jehla

Ptačí stěny, Šmudla Ptačí stěny, Hranol Ptačí stěny, Jehla?

dle pověsti stále ještě ukrývá Buková hora ve svých útrobách obrovský kus zlata připomínající muže s plnovousem, kterého ve sluji střeží skalní skřítkové, jeden rytíř se rozhodl, že se zlata zmocní, vyláme štoly až do samého středu hory, jednoho dne dorazil s partou kopáčů, vtom rytíř uslyšel hlas, ale nikoho neviděl, hlas vyzval rytíře k opuštění hory, pouze blízko srázu seděl bílý pták, rytíř se po něm ohnal mečem, minul, vtom z hory vyletělo celé hejno ptáků, kůň se lekl, rytíř vypadl ze třmenů a zřítil se dolů, tak moc chtěl na Bukové hoře postavit hrad, skály ožili skřítky, rytíře pochovali, navršili mohylu a beze stopy zmizeli, mísní uhlíři občas viděli zjevení rytíře padajícího ze skály Výří vodopád a nad skálou nazývanou Rytířský skok kroužící hejno obrovských bílých ptáků

Výří vodopád, výr


Výří vodopád ve Výřích skalách s vyobrazením výra, 8. stupeň nejvyššího vodopádu Českého Středohoří a zároveň jednoho z nejvyšších v zemi, výška 8,7 metru, sklon 70°, celková výška 48 metrů, sklon 50°, ve vodopádu stojí 5ti letá Zita, výška 1,17 metru

výletníci Labe a České Středohoří


ještě společné foto výletníků (Denisa, Nela, Zita, Vlasta) a urychleně zpět, sluníčko se blíží k západu, večerní pohled na Labe a České Středohoří

Štětí, kostel sv. Šimona a Judy, sluneční hodiny Štětí, kostel sv. Šimona a Judy, jméno Boží


Štětí, kostel sv. Šimona a Judy, sluneční hodiny s nápisem "jedna (hodina) bude tvá poslední" a jméno Boží nad kněžištěm v kostele


další vodopády Středohoří     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku