Březovice II   1.-3.2.2013

čtvrt století zimních pochodů SOMB

Strenický potok

Strenický potok, zamlžené údolí, cesta ze zastávky Trnová, začátek vandru

jeskyně Petrovina či Vítkova jeskyně jeskyně Petrovina či Vítkova jeskyně


jeskyně Petrovina nebo také Vítkova jeskyně, plánované nocležiště, níže vyvýšený vstup a úsek kde se zdá být nejtepleji (ranní teplota v tomto místě +1°C)

jeskyně Petrovina či Vítkova jeskyně jeskyně Petrovina či Vítkova jeskyně

Březovice, hrob v dáli

otesaná skála


skály jsou na mnoha místech otesané, pravděpodobně zde stávala stavení,
hrob v dáli u obce Březovice, Josef Kabeš vojín pěš. pl. č. 94 narozen 4.XII.1891 padl na Srbském bojišti 12.IX.1914, silnější smrti byla jeho láska

totem SOMB skalní pramen


totem Sdružených osad mladoboleslavských a skalní pramen pod obcí Bezdědice u Strenického potoka

Suchý mlýn

četné ve skále uměle vytesané jeskyňky na lokalitě Suchý mlýn (4x foto),
sucho vypadá jinak (poslední foto)

Suchý mlýn Suchý mlýn

Suchý mlýn ČD Sudoměř


drážní signalizační zařízení na zastávce Sudoměř

Žďár Žďár


uměle vytesané jeskyňky v obci Žďár, nápis u křížku: zemřel tragicky 18. března 2012 ve věku nedožitých 56 let, vyhořelá roubenka stojí naproti

Spálený mlýn

otesaná skála Spálený mlýn, štolou ve skále protékala voda na mlýnské kolo (2x foto), Petrovina, otesaná skála s letopočtem 1911, pozůstatek stavení, na skále u silnice je letopočet 1870

Spálený mlýn

SOMB Sudoměř, studánka


Březovice, večerní posezení na sále s trampy z Mladé Boleslavi, druhou noc jsme přežili v tříhvězdičkovém grandhotelu Nevada s ranní teplotou -3°C, studánka pod Sudoměří

ČD Sudoměř ČD Sudoměř


vlaková zastávka Sudoměř, historické záchodky, informační cedule, jízda na velocipédu, signalizace na přejezdu a výstraha, odjezd - konec vandru

Jízda na velocipédu (kole).

Vyhláška moravského místodržitelství ze dne 5. listopadu 1892.

K jízdě na velocipédu smí se zpravidla užíti jen dráhy jízdní.
Velocipedista musí bráti zřetel na chodce, koně jezdecké a tažné vždy, kdykoliv je hodlá předjeti. Při tom jest povinen ze vzdálenosti nejméně 20 metrů dáti znamení zvonkem nebo píšťalkou a musí toto znamení tak dlouho opakovati, až je chodec nebo průvodce koní zpozoruje; dále jest povinen, rychlost jízdy umírniti a kdyby se koně lekali, s kola seskočiti a je-li možno,svůj velocipéd s obzoru koně vzdáliti.
Velocipédisté jsou povinni chodcům, jezdcům a povozům vyhnouti.
V noci musí býti velocipédy opatřeny bílým světlem osvětlenou lucernou, již lze z daleka pozorovati. Upotřebení barevného světla jest zakázáno.
Při jízdách společných smí velocipedisté, potkají-li chodce, jezdce nebo povozy, jeti toliko jeden za druhým v přiměřených mezerách.

ČD Sudoměř ČD Sudoměř


zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku