Praha Suchdol a Baba   24.3.2013

Suchdol, u kříže Suchdol, schody ke křížku

Suchdol, převis


v Suchdole mimo cesty na skále stojí opuštěný kříž, opodál vedou schody k Šáreckému potoku končící dvěma brankami, byly odemčeny, obydlený převis nad železniční tratí, též zde a zastávka Podbaba, uvedená v jízdním řádu z roku 1918

nefunkční železniční zastávka jízdní řád 1918

Baba, kostel svatého Matěje

Baba, zřícenina Baba


Baba, zřícenina viničního lisu, dle jiné varianty romantická umělá zřícenina a ze širokého okolí, jako prst vztyčený k nebi, viditelný kostel sv. Matěje s nápisem: roku 971 slavné zjevení sv. Matěje apoštola Božího na tomto místě se stalo (kronika Hájkova, list 87) tento kostel v tom samém roce pobožný Boleslav svému osvoboditeli vztyčil (buďto se jedná o chybu a poslední slovo má být EREXIT a nebo jde o zkratku brevi tempore erexit to jest v krátkém čase vztyčil)

Baba, kostel svatého Matěje

kníže Boleslav II. Pobožný zabloudil ke hrobům Ctiradovy družiny, byli pobiti za dívčích válek, uviděl tam medvěda střežícího hroby, zachránil jej sv. Matěj, který se mu zjevil

sv. Matěj též zde

Praha Lysolaje a Únětice   20.1.2013

Lysolaje, zázračná studánka Panny Marie Sedmibolestné Lysolaje, pískovcový útvar Housle, jeskyňka

Lysolaje, vytápěná kadibudka

Lysolaje, pískovcový útvar Housle, závěr


Lysolaje - zázračná studánka Panny Marie Sedmibolestné, teplota 10,4°C, jeskyňka v pískovcovém útvaru Housle, vytápěná kadibudka a závěr pískovcového útvaru Housle

Únětice, Alšova vyhlídka, jeskyňka Únětice, cesta na ÚholičkyÚněticejeskyňka
pod
Alšovou
vyhlídkoucesta
na
Úholičky


Lysolaje     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku