Polná I   22.-25.11.2012

Věžnice, most sv. Lutriána Věžnice, smírčí kříž

Polná, Kristus ve stromě

Polná, hřbitov


Věžnice - renesanční most sv. Lutriána ze 16. století (jeden z nejstarších u nás) na Haberské stezce vedoucí ze středu Čech na jižní Moravu, smírčí kříž, Kristus připevněný na stromě cestou do Polné, hřbitov v Polné, musela to být velmi zbožná oblast, tolik křížů, svatých obrázků a sakrálních staveb stojících po okolí se málo kde vidí

Polná, hrob, Anežka Hrůzová Polná, symbolický hrob, Anežka Hrůzová


Polná - hrob Anežky Hrůzové na hřbitově a symbolický hrob na místě vraždy v lese, dvěma nezávislými soudy (v Kutné Hoře a Písku) byl uznán vinným ze spoluúčasti na vraždě žid Hilsner, dnes se po něm v Polné jmenuje restaurace

Polná, U Hilsnera Polná, místo vraždy

Polná, hrob, Anežka Hrůzová

Polná, kostel


Polná - sepnuté ruce modlící se Anežky vystupují ze země, jeden z největších kostelů u nás

Polná, židovský hřbitov Polná, vrt uranového průzkumu

Věžnička - smírčí kříž

Polná, židovský hřbitov


Polná - židovský hřbitov, pamětní deska o zřízení v roce 5647 (počítáno od stvoření světa), přetokový vrt uranového průzkumu, Věžnička - smírčí kříž na místě násilné smrti bednáře s vyobrazením dížek, korbelů či puten,

Věžnička, zemědělské sklípky Věžnička, studánka

Polná, smírčí kříž

Polná, historická cesta, Klešter


Věžnička - zemědělské sklípky nedaleko místa kde Anežka bydlela, studánka, Polná - smírčí kříž a Klešter, prastará zemská cesta propojující Čechy a Moravu, pravděpodobně souvisela s Haberskou stezkou

Polná, smírčí kříž, úhoř Věžnice - moderní kaple
Polná

přemístěný smírčí kříž připomíná pytláka zardouše- ného upytlačeným úhořem


Věžnice

super- moderní kaple současnosti


Polná II       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku