výlet po trase vodovodu pro Kladno I   3. a 10.11.2012

les nedaleko trasy vodovodu

Kladno, vodovod Kladno, vodovod


správnost trasy vodovodu se potvrzuje četnými poklopy nad potrubím vedoucím z úpravny vody Klíčava přes podzemní nádrže na Zadním Vápenci až k podzemním nádržím ve vodárně Kladno, tato šachta v lese poklop nemá, vstupním otvorem je vidět potrubí o světlosti 400 mm a šoupátko s žabí obsluhou

Kladno, vodovod Kladno, vodovod

Bratronice, vodovod Běleč, vodovod


je překvapující kolik poklopů schází nebo je nahrazeno dřevem další šachty jsou volně přístupné, potrubí o menší světlosti, odbočka na Bratronice, odbočka na Běleč

Kladno, vodovod Kladno, vodovod Kladno, vodovod

trasa vodovodu je místy kontrolovatelná pouze podle souřadnic GPS, barvy na plotě Lánské obory či barvy na stromku

Kladno, vodovod Kladno, vodovod

Kladno, vodovod

Kladno, vodovod


kříž s letopočtem 1830 u Lánské obory, jedna ze špatně zakrytých šachet, vodojem v Kladně Rozdělově do kterého je voda čerpána z podzemních nádržízpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku