Slezsko - bludné balvany I   13.-20.9.2012

Žulová, kostel a hrad Žulová, kostel a hrad


Žulová, kostel vestavěný do zříceniny hradu z roku 1296

skalní mísa Žulová, křížová cesta na Boží horu


žulová skalní mísa pod Kaní horou

Getsemany, počátek křížové cesty na Boží horu

Žulová, křížová cesta na Boží horu Žulová, křížová cesta na Boží horuŽulová, 2. zastavení křížové cesty na Boží horu
Panna Maria ve skalním výklenku u křížové cesty

žulový podstavec kříže pod Borovým vrchem Žulová, křížová cesta na Boží horu


žulový podstavec kříže pod Borovým vrchem, rozpad žuly na Borovém vrchu (487 m.n.m., biotitický granodiorit žulovského plutonu), prý se jedná o nunatak (kopec částečně vystupující z postupujícího ledovce), ale pod vrcholem jsem našel kus pískovce, který tam nemá co dělat a zařazení tohoto kopce zpochybňuje

Smolný vrch, venušiny misky Smolný vrch, venušiny misky

Smolný vrch, venušiny misky


Smolný vrch (404 m.n.m. prý také nunatak), venušiny miskycesta z Žulovské pahorkatiny k Velké Kraši klesá do nadmořské výšky ~ 270 m, objevují se oblíky (kopečky převálcované ledovcem)


Velká Kraš, před oblíky je zorané políčko, dobrá lokalita pro sběr souvků (veškeré horniny dopravené na velkou vzdálenost ledovcem), mnoho souvků se nalézá i v soukromých zahrádkách

Velká Kraš, oblíky

opakované invaze ledovce obsahujícího velké množství hornin ze Skandinávie a Baltu do moravskoslezské oblasti měla probíhat ve středním pleistocénu v několika náporech zhruba před 750, 600, 300 a 150 tisíci lety, nedovedu si představit jak ledovec o mocnosti cca 100 metrů šplhal proti síle gravitace od Baltského moře do výše asi 300 m.n.m., jednodušší vysvětlení podává teorie počítající s celosvětovou potopou, dle ní by sem byl led s horninami dopraven po moři

moravskoslezská oblast glaciálních sedimentů

vybranými lokalitami doplněná moravskoslezská oblast výskytu glaciálních sedimentů
(podklad Růžička, Růžičková 2003)

Vidnava, bludné balvany Vidnava, kaplička

Vidnava, bludné balvany na náměstíkaplička mezi obcemi Vidnava a Velká KrašVelká Kraš, zahrádka bludných balvanů

Velká Kraš, zahrádka bludných balvanů

detailní zobrazení vybraných bludných balvanů v zahrádce

Velká Kraš, bludný balvan, detail Velká Kraš, bludný balvan, detail


ålandský křemenný porfyr s olemovanými vyrostlicemi křemene a ålandský žulový porfyr

Velká Kraš, bludný balvan, hranec Velká Kraš, bludný balvan, detail


kvarcit - hranec a ålandské rapakivi - exarační rýhy (vydřené horninami zamrzlými v postupujícím ledovci)

Velká Kraš, kaplička Velká Kraš, kaplička

Velká Kraš, kaplička Velká Kraš, kaplička
Velká Kraš, kapličky


bludné balvany II       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku