Hornopožárský les II   30.6.2012

pomněnka rolní
ve vedru rychle vadnoucí pomněnka, růžové více pokroucené květy byly před pokousáním mravenci také modré, ke změně barvy došlo vlivem okyselení šťáv v buňkách květu kyselinou mravenčí
tvrz Skalsko ze 14. století, zbořena v 17. století, stojí na poloostrově v rybníku dříve s možností všestranného zatopení

tvrz Skalsko

tvrziště u hájovny Turyň tvrziště u hájovny Turyň


tvrziště obtékané po obou stranách potokem u hájovny Turyň, pravděpodobně centrum zaniklé vsi, jáma na obrázku vpravo byla asi vyhloubena hledači pokladů

studánka u osady Na Halíři kaplička u obce Borek


studánka u osady Na Halíři a mezi stromy zarostlá kaplička u Borku ve svahu kde vedla ještě před 100 lety hlavní cesta do Kamenného Přívozu

Hornopožárský les I   9.6.2012

lovecký zámeček Horní Požáry, Panna Maria hájovna, Lediny

zde skonal hajný Dlabal

posezení na Panské skále

studánka Holubí oko
Panna Maria na loveckém zámečku Horní Požáry, hájovna Lediny pravděpodobně s následujícím příběhem související, výletníci na vyhlídce Panská skála (Honza, Věra, Vlasta), pomníček s nápisem: Vys. arcivévod. hajný. ANTONÍN DLABAL skonal zde ve své povinnosti rukou vraha dne 14. června 1888,
<< studánka Holubí oko

hajný Dlabal s lesním Waldhauserem číhali na 2 pytláky, otce se synem, lesní se na staršího vrhl, došlo k potyčce při které pytlák podřízl lesnímu hrdlo loveckým tesákem, hajný mu běžel na pomoc, ale jak namířil pušku padl sám zasažen střelou od mladšího pytláka, Bartákové hodili lesního do močálu, zaházeli větvemi a odešli, pak jim to nedalo, co když ještě žije, vrátili se, ale pod větvemi nikdo nebyl, těžce zraněný lesní se dostal do kilometr vzdálené hájovny, sotva zavřel dveře zavrtala se do nich kulka, obléhání začalo, manželka střílela z oken, Bartákové potřebovali zlikvidovat svědky za každou cenu, hájovnu zapálili, kouř však přivolal dělníky z kamenolomu, to Waldhauserovi zachránilo, lesní se dlouho léčil v nemocnici, přišel o hlas, starší pytlák dostal 20 let, mladší doživotí, při návštěvě ve vězení ukousl manželce nos aby se již nemohla provdat, Waldhauser dlouho mezi živými nepobyl, i když tesák nepřeřízl tepnu došlo ke znečištění rány a následně hnisavému zánětu

náprstník červený pomněnka lesní lupina mnoholistá

náprstník červený, pomněnka lesní, lupina mnoholistá

Hornopožárský les III a IV   V       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku