Kladno XII   26.12.2011

střelnice Krnčí bunkr ve střelnici Krnčí


střelnice Krnčí, pomníček zde popravených za 2. světové války, bunkr na střelnici

Vinařice, srostlý buk Vinařice, srostlý buk


rozvětvený a opět srostlý buk jižně od obce Vinařice

Kladno XI   10.12.2011

Kladno Rozdělov, bunkr Kladno Rozdělov, bunkr


poválečný bunkr západně od Kladna Rozdělova

Kladno Rozdělov, bunkr

pozůstaek chaty šéfa kladenského gestapa


pozůstatek chaty primáře Závodní nemocnoice v Kladně MUDr. Františka Sladkého (za okupace Franz Sladky), který kolaboroval s Němci, jako lékař byl při popravě v Krnčí

důl Mayrau

důl Mayrau


bunkr Dolany       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku