Lužná u Rakovníka a okolí   22.10.2011

Hlavačov Kamenná panna

Lužná u Rakovníka, holubník

keltská svatyně, Na Kokrdech


mapa ještě v roce 1800 stály zdi zříceniny Hlavačov (Starý hrádek), dnes již nejsou vidět ani jeho základy, v turistické mapě je hrad umístěn asi 1 km na severovýchod, ale i tam se nalézá cedule informující o tomto hradě, jako by zde byly 2 stejnojmenné hrady z počátku 12. století, dnes zde najdeme pouze valy a příkopy a na nepravém místě hradu skrývku pískovny

Kamenná panna, dle pověsti bezohledná a zlá dívka na černém koni přeskočila staříka který ji překážel na cestě, ten cosi zamumlal a ona zkameněla, velikostí spíše kámen připomíná erodovaný smírčí kříž

holubník v Lužné u Rakovníka a val čtyřúhelníkové keltské svatyně Na Kokrdech

vyústění pramene v Lužné u Rakovníka srub severně od Lužné u Rakovníka


severně od Lužné u Rakovníka je (byl?) jímán pramen, část jeho vody bývala svedena ke stáčení k rybníku v obci, srub severně od Lužné

sklípek lázní Merkovka sklípek lázní Merkovka


u Merklova pramene (Merkovka, pramen sv. Jiljí) stávaly lázně se dvěma vanami, objekty byly zbourány v roce 1963, dnes po nich nalezneme pouze sklípek ve svahu

Merkovka

Merklův pramen       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku