Liblice IV   28.8.-3.9.2011

Liblice, kostel sv. Václava Liblice, kostel sv. Václava, sluneční hodiny

Liblice, sv. Jan Nepomucký

Liblice, kostel sv. Václava, návrh na obnovu slunečních hodin


Liblice, kostel sv. Václava, sluneční hodiny umístěné nad bočním vchodem, návrh na obnovu slunečních hodin s latinským nápisem "Obrať se! Stín smrti se blíží", socha sv. Jana Nepomuckého s nápisem:

DIVf pater pairIae beLLo faMe pesteqVeLassIs oro patrIotIs patroCInaretVIs

svatý otče vlasti, prosím zastaň se svých krajanů skrušených válkou, hladem a morem

sečteme-li velikostí zvýrazněná písmena (římské číslice) dostaneme letopočet 1772, zajímavé je, že ve slově pairIae je první i nezvýrazněné, pokud jde o chybu tak je letopočet postavení sochy 1773

Kladno

Kladno, Rozdělovské věžáky, fotografováno od Liblic, 41,7 km

Praha, Ládví

Praha teplárna Třeboradice, žižkovský vysílač, vrch Ládví, fotografováno od Liblic

Liblice, kostel Tuhaň, U bílého žida


Liblice, část historické mapy s kostelem, farou a zahradou
Tuhaň, zajímavý název hostince


Liblice I  II  III  IV  V       zpět na minulou stránku      zpět na úvodní stránku