Francie, Romagne   21.-27.7.2011
Romagne

château Romagne kříž před château Romagne

relikviář s ostatkem závoje Panny Marie

ostatek závoje Panny Marie


château Romagne, kříž před Romagne, relikviář s ostatkem závoje Panny Marie a detail ostatku

zahalené ženy na mši svaté socha Panny Marie se závojem


zahalené ženy na mši svaté, tradice udržovaná již od dob sv. apoštola Pavla, socha Panny Marie se závojem, níže biskup Bernard Tissier de Malleais a plastika Johanky z Arku

biskup Bernard Tissier de Mallerais Johanka z Arku

relikviář s ostatky 12ti apoštolů ostatky 12ti apoštolů


relikviář s ostatky 12ti svatých apoštolů včetně ostatku apoštola Pavla a jejich detail

biskup Bernard Tissier de Mallerais biskup Bernard Tissier de Mallerais


biskup Bernard Tissier de Mallerais při mši svaté

biskupská berla s řádovým znakem znak arcibiskupa Lefebvra


biskupská berla s řádovým znakem a znak arcibiskupa Lefebvra s nápisem
credidimus coritati   =   uvěřili jsme lásce

zvon s nápisem VERITAS Panna Maria na zvonu


zvon poháněný lineárním motorem (vlevo) s možností úderového odbíjení hodin (vpravo),
na zvonu je nápis VERITAS a vyobrazení Panny Marie

Garcia Moreno, obraz s ostatkem oděvu potřísněném vlastní krví Vivonne, padlí v 1. světové válce


García Moreno, prezident Ekvádoru posekaný mačetami a zastřelený roku 1875 mezi kostelem a parlamentem, obraz s ostatkem oděvu potřísněném vlastní krví,
Vivonne - padlí v 1. světové válce, okno v kostele sv. Jiří

ostatek sv. Kříže

tento ostatek k výjezdu nepatří, zde je uveden pro svojí blízkost Pánovi tak jako u ostatků Panny Marie a apoštolů, jedná se o miniaturní dřívka ze svatého Kříže

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku