velký vandr po smírčích křížích II/1   27.5.-3.6.2011
Krkonoše

Krkonoše - Sněžka a Černá hora od Pecky

Šárovcova Lhota, studánka Pod lipou Šárovcova Lhota, studánka hejtmana Šárovce

Mlázovice, sv. Jan Nepomucký

Šárovcova Lhota, studánka hejtmana Žižky


Šárovcova Lhota, studánka Pod lipou, studánka hejtmana Šárovce, studánka hejtmana Žižky, sv. Jan Nepomucký s nápisy na podstavci:

hVnC respICe VIator sI per DeVIa VItaeVIs patrIaM attInqere
(pohleď sem, poutníče, chceš-li skrze zcestnosti života dosáhnouti vlasti)

IanV DěLegte VCtIWost MLazoWsstI   (Janu dělejte uctivost Mlázovští)

V toho WpLaCtIWeM aVDoLI gest potessenI   (v tomto plačtivém údolí jste potěšeni)

sečteme-li hodnotu písmen (římských číslic) na kterémkoliv z nápisů chronogramu dostaneme letopočet vzniku sochy 1733

Svatojanský Újezd, kamenný kostel Hřídelec, XI. zastavení křížové cesty


Svatojanský Újezd, kamenný kostel a XI. zastavení křížové cesty v obci Hřídelec (statio XI.)

Hřídelec, sopka Hůra Hřídelec, sopka Hůra

Hřídelec, sopka Hůra

Hřídelec, sopka Hůra


Hřídelec, od čediče vytěžený sopouch mladé sopky Hůra

Nová Paka, III. zastavení křížové cesty Hřídelec, XI. zastavení křížové cesty


Nová Paka, III. zastavení křížové cesty a smírčí kříž zabitého a oloupeného mnicha v obci Přibyslav

Novopacké vodopády Novopacké vodopády

hrad Pecka

hrad Pecka


Novopacké vodopády, vysoké 4 a 8 metrů, proželeznělý permský pískovec, hrad Pecka

smírčí kříž mezi obcemi Bukovina a Pecka smírčí kříž mezi obcemi Bukovina a Pecka


smírčí kříže mezi obcemi Bukovina a Pecka, první by mohl vzhledem, nikoliv však umístěním, odpovídat události, při které se pobodali dva řezníci

použitá literatura: Kamenné kříže Čech a Moravy, Argo 1997

I/1   I/2   I/3       II/1   II/2       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku