Toulovcovy Maštale a okolí II     29.4.- 8.5.2011

Luže, Panna Maria Luže, Panna Maria

jihozápadně od obce Luže stojí sloupek s vyobrazením Panny Marie nad poutním chrámem Panny Marie na Chlumku

svatý obrázek na trase Luže podstavec kříže v Krounce

blíže pak ke kapli svaté Anny můžeme vidět podobný sloupek se svatou Annou a Pannou Marií

Žižkův stůl u obce Bílý Kůň studánka u Dolan na potoce Novohradka


okrouhlé tvrziště s příkopem nazývané Žižkův stůl u obce Bílý Kůň, studánka u Dolan na potoce Novohradka

Hlubočice, kaple Panny Marie Lurdské Hlubočice, kaple Panny Marie Lurdské

studánka Kapalice

sloupek u studánky Kapalice


kaple Panny Marie Lurdské se studánkou mezi schody
a studánka Kapalice se sloupkem s nápisem:
Svatá Maria zachovej nás dítky své k Tobě volající ve své ochraně
 5    1000 1    100   5          500 1    5                 5 50 1 100 1 5 5 100      
sečteme-li hodnoty znaků použitelných jako římské číslice dostaneme rok zhotovení sloupku 1884, tentýž rok je ještě vytesán do skály vlevo od sloupku, toto vymyslel lesmistr Knölle

Nové hrady, křížová cesta jeskyňka Na Kadani

výběžek Na baště

Kolumbovo vejce


třetí zastavení křížové cesty v Nových Hradech, umělá jeskyňka Na Kadani (nechal vytesat lesmistr Knölle), výběžek Na baště kde nějaký zvlčilý rytíř z důvodu utajení zmařil životy v kůlně zavřených dělníků, kteří mu zde postavili příbytek, skalní útvar Kolumbovo vejce

Dudychova jeskyně Mojžíšův pramen


Dudychova jeskyně, příkrá skalní rozsedlina doplněná schody, pohled shora dolů z malého prostoru s vytesaným sedátkem, Mojžíšův pramen

Mojžíšův pramen

Jarošov, studánka Jarošov, zvoničkaJarošov, studánka a zvonička

Mojžíšův pramen

mlýnský kámen Budislav, jemnozrnný pískovcový lom, poskládaná fotografie a nástěnná malba v restauraci

Budislav, lom


mlýnský kámen, místo skonu mlynáře, který ukradl jedli na hlavní hřídel v novohradském panství, za trest musel donést na místo kácení dva mlýnské kameny

sv. Anežka Česká Vrbatův Kostelec, Kostelecká hůra, jeskyňka

Vrbatův Kostelec, základní nivelační bod, střed Evropy


Vrbatův Kostelec, Kostelecká hůra, pod vrchem se nalézá obrázek se svatou Anežkou Českou a uměle vytesaná jeskyňka

Vrbatův Kostelec, III. základní nivelační bod, leštěná ploška skály (gabrodiorit) chráněná pomníkem, 378,098 m.n.m. (Bpv) nazývaná střed Evropy >>


Toulovcovy Maštale I

zpět na minulou stránku

zpět na úvodní stránku