Pazderna   5.3.2011

pazdernou je nazýván domeček s velkou pecí na sušení lnu a konopí, pazdeří je dřevitá dužina, vedlejší produkt ze stonků rostlin využívaných ke získávání textilního vlákna, pazderna stávala z požárních důvodů mimo ostatní stavení, pazdeřím se podestýlalo, zde jde o název obce u Tuchoměřic

kostel sv. Vavřince

kostel sv. Vavřince s románskými a gotickými okny stojící osamoceně mezi Pazdernou a Číčovicemi

Pazderna, pramen u rybníka základy stavby na Číčovickém kamýku


Pazderna, jeden z pramenů u rybníka, základy historické stavby na Číčovickém kamýku (větrný mlýn, zvonice, minitvrz)

studánka U andělíčka Kalingrův mlýn

Boží muka u Kalingrova mlýna

studánka U mlýna, Číčovice


studánka U andělíčka, jehož socha stávala nahoře u silnice mezi kostelem sv. Vavřince a Středokluky, Kalingrův barokní mlýn, studánka U mlýna v Číčovicích, Boží muka u Kalingrova mlýna

kaple Nalezení svatého Kříže v Číčovicích statek v Číčovicích


Číčovice, osmiboká barokní kaple Nalezení svatého Kříže, ve znaku se hřeby umučení Ježíše Krista, statek stojící v téže obci


související výlet:  Tuchoměřice     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku