větrolamy   Pavlov - Jeneč   16.1.2011

větrolam Jeneč

západ slunce za větrolamem u obce Jeneč

větrolamy Unhošť, Pavlov a Jeneč

na fotomapě jsou zvýrazněny větrolamy mezi obcemi Unhošť, Pavlov a Jeneč, u některých je uvedena délka, vzdálenost mezi nimi, počet řad stromů a keřů, průchodnost +- a místo určení optické porosity >

větrolam větrolam


větrolam ztrácí jakoukoliv účinnost ve vzdálenosti pětinásobku své výšky proti větru a třicetipětinásobku po větru, při výšce 15 metrů to odpovídá 75 metrům a 525 metrům, maximální vzdálenost mezi větrolamy by měla být 600 metrů, takto nebo méně vzdálené větrolamy na mapě výše ale nenalezneme

překážkovou porositu θ vypočítáme:       θ = op + 0,02 × ( w / h )
op = optická porosita, w = šířka větrolamu, h = výška větrolamu
θ = 0,60 + 0,02 × ( 8 / 15) = 0,61

porosita větrolamu

metodika, vzorce a graf jsou použity a upraveny z literatury:
Optická hustota (porosita) větrolamu a její vliv na charakter proudění a Krajinná ekologie

dle wikipedie lehkou (písčitou, sypkou) půdou rychle protéká voda, středně těžká půda (hlinitá) má optimální vsakování (je nejúrodnější, obvykle ze spraší) a v těžké půdě (jílovité) dlouho stojí voda (je nepropustná)

větrolam větrolam


tři řady stromů a dvě řady keřů, takto vypadají zatím všechny prošlé větrolamy, mapa půd zájmové oblasti napozicovaná z knihy Půdy České republiky od RNDr. Milana Tomáška

Unhošť   2.1.2011

Unhošť Unhošť meteostanice

Unhošť


čidla a webkamera meteostanice Unhošť na stožáru UNHfree.net vzdáleném 5 km od jižního okraje Kladna

<< zednářské symboly na domě v Unhošti s letopočtem 1906

úryvek z encykliky Humanum Genus papeže Lva XIII. z roku 1884:

Vybaven nejrozmanitějšími zbraněmi a s využitím nejrůznější bojové taktiky srazil se během všech těch století jeden tábor s druhým, i když ne vždy se stejným zápalem a náporem. V dnešní době je však zřejmo, že stoupenci zla vcházejí ve spiknutí a za vedení a podpory tzv. zednářů - svazu, jež je široko a daleko rozvětven a má pevnou organizaci - šikují se k rozhodnému boji. Vždyť již vůbec neskrývají svých úmyslů a v nejvyšší opovážlivosti povstávají proti Božímu Majestátu, Církvi svaté veřejně a otevřeně chystají záhubu, a to s tím cílem, aby úplně oloupili, kdyby to bylo možné, křesťanské národy o dobrodiní, vykoupená Ježíšem Kristem, Spasitelem světa.

Unhošť   30.3.2013

Unhošť, pomník padlých Unhošť, Medvědí pramínek


Unhošť, zasažený voják z 1. světové války na pomníku padlých a Medvědí pramínek jižně od obce poblíž žluté turistické značky


zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku