Praha 8   24.-26.12.2010

střelnice Kobylisy

pohled do prostoru jižní části střelnice Kobylisy, vysoký dům vlevo (Kyselova 2) se nalézá v její východní části, velmi nízké stavení úplně vpravo (Štíbrova 20, MŠ) stojí v její západní části, zhruba uprostřed stojí památný strom, středový směr pohledu je jihojihozápad, možno porovnat s mapou níže

střelnice Kobylisy

mapa z roku 1938 napozicovaná do současné mapy, za zmínku stojí umístění jižní části střelnice a současného památníku zastřelených v této střelnici, oranžově jsou zvýrazněny lícovací body

zajímavé je také označení objektu na adrese Střelničná 10 jako Akademie věd ČR, na fotografii výše je to druhá nejvyšší budova, nedá mnoho práce najít na internetu, že jde o objekt vnější zpravodajské služby, to jest Úřad pro zahraniční styky a informace ÚZSI

památný strom na střelnici Kobylisy památník na střelnici Kobylisy << ocelový kříž v památníku

památný strom na střelnici Kobylisy, dub letní, Quercus robur L., obvod 400 cm, výška 27 m, dle zjednoduše- ného výpočtu stáří 400 / 2,54 ~ 150 let (vpravo a níže)

střelnice na snímkování z roku 1953 (níže)

letecký snímek střelnice Kobylisy z roku 1953 památný strom na střelnici Kobylisy památník na střelnici Kobylisy


vnučka Aloise Smetany, zastřeleného na střelnici Kobylisy 29.6.1942 v 19 hodin, ukazuje na jméno svého dědečka v památníku umístěném v severní části střelnice vzdálené od jižní téměř 600 metrů, dědeček byl zatčen při likvidaci ilegální tiskárny

nápisy v památníku doslovně uvádějí: "v období nacistické okupace bylo v těchto místech popraviště" a "krev naše vstoupila do této země"

kostel sv. Vojtěcha, Praha 8 Prdlavá studánka, Praha 8


římskokatolický dřevěný secesní kostel sv. Vojtěcha z roku 1905 v Praze 8 a Prdlavá studánka na severu téže části Prahy pojmenovaná podle působení na zažívací trakt, vápenato uhličitano síranový typ se slabě alkalickým pH a vysokou mineralizací

zanikající neudržovaná studánka Okrouhlík a studánka Libeňka (níže)

studánka Okrouhlík studánka Libeňka


Lidice       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku