Písek a okolí   1/II   27. - 31.10.2010

Kestřany, dolní tvrz Kestřany, horní tvrz

Kestřany, horní tvrz

Kestřany, horní tvrz

Kestřany, horní tvrz Kestřany, horní tvrz

Kestřany, horní tvrz Kestřany, horní tvrz


Kestřany, horní tvrz ze 13. stol. (7 x obr.), na obr. vlevo výše je dolní tvrz ze 14. stol. a na obr. vlevo vykopávky ještě starší tvrze z počátku 13. stol. nalézající se na nádvoří horní tvrze

Čertova strouha studánka pod Vápenicí


studánka Pod Vápenicí (výše) a Čertova strouha, rybář slíbil čertovi duši, když převede za noc Otavu jinam, čert nestačil však zaházet staré řečiště a jeho zbytek je zde dodnes (vlevo)

Písek - Hradiště, kaplička Písek - Hradiště, kaplička


Písek - Hradiště, krásně vybavená kaplička, něco takového by v okolí Prahy nevydrželo ani týden, níže kříž na Hradišti

Písek - Hradiště, kříž Panna Maria Písecká


Léta Páně 1741 v listopadu, po dobití Prahy, narazila spojená vojska francouzská a bavorská u Budějovic na c. k. královskou armádu a stáhla se zpět do Písku. V prosinci c. k. armáda i s artilerií do Semic pod Píseckými horami přitáhla a po vrších se rozložila. Vypadalo to, že královské město Písek bude vypáleno a vyvráceno. Purkmistr, Rada a celé měšťanstvo písecké mysl a srdce k nebi pozdvihlo a nejblahoslavenější Matku, právě v nově narozeného Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, Marii Pannu za ochránkyni sobě vyvolili, slibujíce za vysvobození od zkázy každoroční veřejnou pobožnost. Vyznáváme, že jsme pro nepravosti naše hněvu Tvého a všelikého trestu spravedlivě zasloužili, a proto zlé musilo se nás a města našeho dotknouti, aby jsme již jednou k Tobě opravdově se vrátili a Tebe k hněvu hříchami našimi pokoušeti přestali. 8. ledna 1742 bylo město od francouzského břemene osvobozeno.

Písek, plastika pod obrazem Panny Marie Písecké

královské město Písek, plastika pod obrazem Panny Marie Písecké

předchozí část       Písek a okolí 2       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku