keltské oppidum Stradonice   2.10.2010

keltské oppidum Stradonice

mezi Stradonicemi a Nižborem se rozkládá naše ve světě nejznámější keltské oppidum

horní brána do oppida dolní brána do oppida

mapa
severovýchodní přístup do oppida přes dvě brány, současný stav výše, mapa vpravo

odstřelený ŘOP A-5/48 odstřelený ŘOP A-5/49


nad Nižborem v lese lze najít pozůstatky předválečného opevnění, odstřelené řopíky chyňavského úseku A-5/48 a A-5/49

štola Bedřichov   30.9.2010

úpravna vody Bedřichov porfyrický granit


Bedřichov - úpravna vody pro Liberec a Jablonec postavená ve stylu horské chaty, porfyrický granit ve štole vedoucí z nádrže Josefův Důl do Bedřichova, délka 2,6 km

krápníky ve štole štola


výzdoba štoly a portubí přivádějící vodu do úpravny

vodárenská nádrž Josefův Důl, objekt odběru vody

vodárenská nádrž Josefův Důl, objekt odběru vody (foto 8.10.2013)

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku