Levínské Petrovice 11/II, Sloup a Liblice II   28.8. - 11.9.2010

Pustý kostel podzemí u Velenic


v údolí Svitavky nedaleko Svitavy se nalézá podzemní lom na sklářský písek nazývaný Pustý kostel

Pustý kostel Pustý kostel

Modlivý důl Modlivý důl


Modlivý důlstudánka a skalní kaple s novogot. portálem z roku 1836níže Starý Svojkov, skalní hrad zmiňován 1371

Starý Svojkov Starý Svojkov

Starý Svojkov


mapa

níže zvonice, věž původního kostela z roku 1374, a nový kostel zasvěcený sv. Františkovi Serafínskému stávající na východním okraji obce Mukařov, zbořen okolo roku 1975 (4x obr. níže)

zvonice Mukařov zvonice Mukařov

kostel Mukařov kostel Mukařov


Malá Javorská, kameny spíše půdorysem než jinak připomínají stavení domů (2x obr. níže)

Malá Javorská Malá Javorská

zámek Liblice

Liblice Liblice


jílovce bělohorského souvrství zadržují vodu prosakující jizerským souvrstvím severočeské křídy, na rozhraní těchto vrstev dochází k četným vývěrům, např. v rybnících u zámku a ve Slatinné louce u Liblic

klečící sv. Jan Nepomucký nebývá často vidět, tento je z kostela sv. Václava v Liblicích

Liblice Liblice
I část tohoto výletu       Liblice I  II  III  IV  V     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku