Levínské Petrovice 11/I, Sloup a Liblice   28.8. - 11.9.2010

hrad Sloup hrad Sloup


Sloup, skalní hrad ze 13. století, v letech 1690 až 1785 ruiny osídleny poustevníky

hrad Sloup hrad Sloup

hrad Sloup


<< 24.9.1847 navštívil toto místo, ještě jako arcivévoda, jeho veličenstvo císař František Josef I. se svými bratry arcivévodou Ferdinandem Maxem, později císařem v Mexiku, a arcivévodou Karlem Ludvigem

Samuelova jeskyně Sloup

hrad Sloup


Samuelova jeskyně (obr. vpravo výše a vlevo níže), tento poustevník zde žil v letech 1718 až 1735, později v noci přepaden a zavražděn ve svém obydlí u Svaté hory u Příbrami

Samuelova jeskyně Sloup Samuelova jeskyně Sloup

vyhlídka u Samuelovy jeskyně
Sloup,
výstup na vyhlídku >>

Samuelova jeskyně Sloup


podzemní prostory při silnici Velenice - Svitava

Boží hrob

Boží hrob z roku 1711 s vyobrazením utrpení Páně na křížové cestě

Boží hrob Boží hrob

podzemí u Velenic Boží hrob


Pekelné doly

Pekelné doly

podzemí u Velenic podzemí u Velenic
II část tohoto výletu       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku