výlety z Jičína II   6.-14.8.2010

Pruský pomník krytá pumpa v Železnici

pumpa Železnice


v roce 1866 se v okolí obce Dílce strhly prudké boje, na paměť této události stojí severozápadně od obce pruský pomník na vrchu Luňáček (obr. výše), jihozápadně v lese centrální saský obelisk (níže)

Saský pomník Brada Železnice


na kopci Brada, kde stával hrad, bylo umístěno rakouské dělostřelectvo, od roku 1891 zde stojí kříž, se sochami patronů bitevního dne (sv. Petr a Pavel)

ossarium ossarium


ossarium, vojenský hřbitov, vstup se sochami sv. Petra a Pavla a náhrobek s nápisem:
zde v Pánu odpočívají rakouští vojínové padlí v bitvě dne 29. června r.1866

ossarium ossarium


ossarium, v bitvě u Jičína věrni své přísaze ve chrabrém boji padlo: Rakušanů 45 důstojníků / 445 mužů, Sasů 14 / 179, Prusů 21 / 308

Loreta Loreta


loretánská kaple v lesích u Veliše s venkovními oltáři

Andělíček Andělíček


další lesní a dobře skrytá kaple u Veliše je zasvěcena andělům strážným, lidově andělíček

Březina Březina

Březina
Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Březina


Březina, kostelíček a socha s nápisem: život podobá se dni, hlas zvonku jest pak znamením konce obou, a jako modlitbou končíme práci denní, tak ať zbožným životem zasloužíme si blaženosti věčné

sv. Anna sv. Anna sv. Anna

kaple sv. Anny na čedičovém vrchu postavená podobně jako andělíček, s oltářem a lucernou

Prachovské skály Prachovské skály

Prachovské skály
Český ráj, Prachovské skály

Prachovské skály


část I       další návštěva Jičína       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku